Slávnosti zborového spevu, Michalovce

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Michalovce a Farnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov v Michalovciach pripravili dňa 26.11.2023 už 28. ročník regionálnej prehliadky cirkevných speváckych zborov pod názvom „Slávnosti zborového spevu“. Na prehliadke sa predstavilo 6 cirkevných speváckych zborov z okresu Michalovce a Sobrance. Ako hosť sa na prehliadke predstavil náš Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča. Prehliadka mala ekumenický charakter a bola doplnená o umelecké a duchovné slovo. Organizátorom ďakujeme za pozvanie.

Trnavská novéna 2023

Náš chrámový zbor bol v tomto roku súčasťou deväťdňovej pobožnosti Trnavská novéna. Tento ročník bol tematicky spätý s apoštolským listom Svätého Otca Františka, ktorý napísal pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Františka Saleského Totum amoris est – Všetko je z lásky (Všetko prináleží láske).
V sobotu 18. novembra 2023 sme spievali sv. liturgiu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, ktorú slúžil o. Marián Sabol, farár gréckokatolíckej farnosti sv. Lukáša v Trnave. Medzi prítomnými kňazmi bol napr. aj o. František Takáč (v minulosti kaplán v našej farnosti). Silným momentom bolo pre nás podanie rúk a požehnanie od trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha.
Nedeľnú sv. omšu sme spievali v Kláštore najsvätejšej Bohorodičky v Horných Orešanoch. Slúžil ju náš rodák Vladimír Bartko. Medzi prítomnými boli sestričky benediktínky a miestni veriaci, ktorí pravidelne navštevujú kláštor. Všetkým ďakujeme za milé a vrúcne prijatie, slová vďaky a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Trnavská novéna 2023

TRNAVSKÁ NOVÉNA 2023

Pozývame Vás v sobotu 18.11.2023 o 15.30 hod. na sv. liturgiu, na ktorej bude spievať náš chrámový zbor.

70. narodeniny Vladyku Jána Babjaka, Litmanová

Výnimočný deň s VÝNIMOČNÝM ČLOVEKOM…
Na Hore Zvir v Litmanovej sme 28.10.2023 spevom doprevádzali archijerejskú sv. liturgiu, ktorú slávil emeritný arcibiskup Ján Babjak SJ pri príležitosti svojho krásneho životného jubileá.
Bolo nám cťou byť právne v tento deň s ním a zablahoželať mu k 70. narodeninám 💐
MNOHAJA LITA, VLADYKA!
 

Festival BOH JE LÁSKA

 V dňoch od 22.09.2023 do 24.09.2023 sa uskutočnil už XVII. ročník medzinárodného festivalu staroslovienskej duchovnej piesne „BOH JE LÁSKA“. Náš chrámový zbor vystúpil v sobotu 23.09.2023 na galakoncerte  a svojim spevom sprevádzal aj nedeľnú sv. liturgiu v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Čemernom.

Návrat hore