Financovanie zboru

Záujemcovia, ktorí chcú podporiť náš zbor finančným príspevkom

môžu tak urobiť priamo v hotovosti

p. dirigentke – Mgr. Márii Šandorovej – 0918 / 737 539

alebo na číslo nášho bankového účtu v Slovenskej sporiteľni a.s.:

0562955298/0900

(IBAN:  SK44 0900 0000 0005 6295 5298)

 

Darované finančné prostriedky budú použité výlučne na úhradu nákladov spojených s prepravou zboru na vystúpenia.

ĎAKUJEME!