Financovanie zboru

Záujemcovia, ktorí chcú podporiť náš zbor finančným príspevkom

môžu tak urobiť priamo v hotovosti

p. dirigentke – Mgr. Márii Šandorovej – 0918 / 737 539

alebo na číslo nášho bankového účtu v Slovenskej sporiteľni a.s.:

0562955298/0900

(IBAN:  SK44 0900 0000 0005 6295 5298)

 

Darované finančné prostriedky budú použité výlučne na úhradu nákladov spojených s prepravou zboru na vystúpenia.

ĎAKUJEME! 


Hlavným finančným zdrojom sú pre nás:

  • členské príspevky samotných zboristov,
  • dary,
  • peňažné príspevky z farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Vranov nad Topľou,
  • peňažné príspevky z rozpočtu mesta Vranov nad Topľou,
  • peňažné dotácie z Prešovského samosprávneho kraja (projekty),
  • finančná podpora Fondu na podporu umenia (projekty),
  • 2% z dane.

Zmluvy o poskytnutých finančných prostriedkoch a dotáciách sú uvedené v CRZ:

www.crz.gov.sk

Návrat hore