Súčasní členovia

Dirigentka:

Mgr. Mária Šandorová


Soprán:

Mária Demková


Mgr. Anna Ďuríková


Viktória Fabianová


RNDr. Katarína Feníková


Katarína Feníková


Helena Grominová


Mgr. Irena Grominová


Noemi Halasová


Petra Hermanová


Mgr. Zuzana Pačová


Damiána Šandorová


Kvetoslava Zubková


Alt:

Mgr. Anna Ďuríková


Mária Gedorová


Anna Hemanová


Mária Kaščáková


JUDr. Ľubica Kopková


Irena Mičejová


Anna Mikčová


Mgr. Eva Nyarjašová


Magdaléna Obrinová


Michaela Perejdová


Kvetoslava Piataková


Valéria Sučíková


Tenor:

MUDr. Lukáš Bičej


Marek Nguyen


Dominik Šandor


Mgr. Pavol Vasilišin


Filip Zubko

 


Gustáv Zubko


Bas:

Matej Dvorový


Alfonz Gromina


Jozef Gromina


Ing. Michal Kaščák


Milan Mikča


Jozef Obrin


Ing. Martin Oravec


Tibor Szabo