Súčasní členovia

Dirigentka:

Mgr. Mária Šandorová


Soprán:

Mária Demková


Mgr. Anna Ďuríková


RNDr. Katarína Feníková


Bc. Katarína Feníková


Helena Grominová


Mgr. Irena Grominová


Petra Hermanová

 


Mgr. Zuzana Pačová


Kvetoslava Zubková


Alt:

Mgr. Anna Ďuríková


Mária Gedorová


Noemi Halasová


Anna Hermanová

 


Mária Kaščáková


JUDr. Ľubica Kopková


Irena Mičejová


Anna Mikčová


Mgr. Eva Nyarjašová


Magdaléna Obrinová


Michaela Perejdová


Kvetoslava Piataková


Valéria Sučíková


Damiána Šandorová


Tenor:

MUDr. Lukáš Bičej


Dominik Šandor


Mgr. Pavol Vasilišin


Mgr. Filip Zubko


Gustáv Zubko


Bas:

Matej Dvorový


Alfonz Gromina


Jozef Gromina


Ing. Michal Kaščák


Milan Mikča


Jozef Obrin


Ing. Martin Oravec


Tibor Szabo