Súčasní členovia

Dirigentka:

Mgr. Mária Šandorová


Soprán:

Bc. Miroslava Dutkovičová


Mgr. Anna Ďuríková


RNDr. Katarína Feníková


Bc. Katarína Feníková


Helena Grominová


Mgr. Zuzana Pačová


Ing. Štefánia Šimková


Ing. Katarína Zagibová


Alt:

Mgr. Anna Ďuríková


Mária Gedorová


Mária Kaščáková


JUDr. Ľubica Kopková


Irena Mičejová


Anna Mikčová


Magdaléna Obrinová


Mgr. Mária Pavolková

 

 

 

 


Kvetoslava Piataková


Damiána Šandorová


Mária Štefanová


Natália Tuľáková


Tenor:

MUDr. Lukáš Bičej “BRAT LUKÁŠ”


Róbert Mikloš


Dominik Šandor


RNDr. Peter Ševc, PhD.


Ing. Pavol Vasilišin


Mgr. Filip Zubko


Bas:

Matej Dvorový


Alfonz Gromina


Jozef Gromina


Milan Mikča


Jozef Obrin


 

Scroll to Top