Súčasní členovia

Dirigentka:

Mária Šandorová


Soprán:

Slávka Boguská


Miroslava Dutkovičová


Anna Ďuríková


Katarína Feníková


Katarína Feníková


Helena Grominová


Zuzana Pačová


Štefánika Šimková


Katarína Zagibová


Alt:

Anna Ďuríková


Mária Gedorová


Mária Kaščáková


Ľubica Kopková


Irena Mičejová


Anna Mikčová


Magdaléna Obrinová


Mária Pavolková

 

 

 

 


Kvetoslava Piataková


Damiána Šandorová


Mária Štefanová


Natália Tuľáková


Jana Zorvanová


Tenor:

Lukáš Bičej “BRAT LUKÁŠ”


Róbert Mikloš


Ondrej Mruz


Dominik Šandor


Peter Ševc


Pavol Vasilišin


Filip Zubko


Bas:

Stanislav Borko


Alfonz Gromina


Jozef Gromina


Jozef Lukáč


Milan Mikča


Jozef Obrin


Vlastimil Šandor


 

Scroll to Top