Súčasní členovia

Dirigentka:

Mgr. Mária Šandorová


Soprán:

Mária Demková


Mgr. Anna Ďuríková


RNDr. Katarína Feníková


Bc. Katarína Feníková


Helena Grominová


Mgr. Irena Grominová


Mgr. Zuzana Pačová


Kvetoslava Zubková


Alt:

Mgr. Anna Ďuríková


Mária Gedorová


Noemi Halasová


Mária Kaščáková


 

Irena Mičejová


Anna Mikčová


Mgr. Eva Nyarjašová


Magdaléna Obrinová


Michaela Perejdová


Kvetoslava Piataková


Valéria Sučíková


Damiána Šandorová


Mária Štefanová


Tenor:

MUDr. Lukáš Bičej


Dominik Šandor


Mgr. Pavol Vasilišin


Mgr. Filip Zubko


Gustáv Zubko


Bas:

Matej Dvorový


Alfonz Gromina


Jozef Gromina


 

Milan Mikča


Jozef Obrin


Ing. Martin Oravec


Tibor Szabo