Prehľad vystúpení


VYSTÚPENIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH ROKOV:


ROK 2024

– 11.05.2024 – Sv. liturgia, RK kostol Čemerné (odpustová slávnosť)

– 04.05.2024 – Sobáš (r. Mošková)

– 31.03.2024 – Sv. liturgia (Veľká noc), GK chrám Čemerné

– 10.02.2024 – Sv. liturgia (životné jubileum o. Matúša), GK chrám Čemerné

– 27.01.2024 – Biskupská chirotónia (vysviacka) Jonáša Maxima, Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Prešove


ROK 2023

– 25.12.2023 – Sv. liturgia, GK chrám, Čemerné (Vianoce)

– 10.12.2023 – Sv. omša, Bazilika sv. Michala Archanjela a sv. Stanislava, Skalka – Krakov (Poľsko)

– 08.12.2023 – Sv. omša, Bazilika Nanebovzatia Panny Márie, Krakov (Poľsko)

– 26.11.2023 – Slávnosti zborového spevu, Michalovce

– 23.11.2023 – Pohreb, Žalobín

– 19.11.2023 – Sv. omša, Kláštor najsvätejšej Bohorodičky, Horné Orešany

– 18.11.2023 – Sv. liturgia, Bazilika sv. Mikuláša, Trnava (Trnavská novéna)

– 12.11.2023 – Pohreb, Žalobín

– 04.11.2023 – Sobáš, GK chrám Čemerné (Hricová)

– 28.10.2023 – Archijerejská sv. liturgia, Hora Zvir Litmanová (70. narodeniny Vladyku Jána Babjaka)

– 24.09.2023 – Festival „Boh je láska“ – sv. liturgia, GK chrám Čemerné

– 23.09.2023 – Festival „Boh je láska“- galakoncert, GK chrám Čemerné

– 16.09.2023 – Sobáš (r. Feníková), GK chrám Čemerné

– 11.09.2023 – Pietna spomienka, Vojenský cintorín, Čemerné

– 09.09.2023 – Akatist k Presvätej Bohorodičke, Bazilika Minor, Vranov nad Topľou

– 28.08.2023 – Sv. omša, RK kostol Sv. Štefana Kráľa, Nová Kelča (životné jubileum Lukáš Bičej)

– 27.08.2023 – Mariánsky koncert, Bazilika Minor, Vranov nad Topľou

– 20.08.2023 – Archijerejská sv. liturgia, Ľutina (Odpustová slávnosť)

– 13.08.2023 – Slávnostná sv. liturgia, GK chrám Čemerné (Odpustová slávnosť)

– 12.08.2023 – Archijerejská sv. liturgia, Klokočov (Odpustová slávnosť)

– 18.07 2023 – 25.07.2023 – The International Choir Festival in Provence, France

– 17.07.2023 – Sv. liturgia a Moleben k bl. P. P. Gojdičovi, GK chrám Čemerné

– 07.07.2023 – Nahrávanie v spolupráci s LOGOS TV, GK chrám Čemerné

– 24.06.2023 – Sobáš, GK chrám Stropkov (r. Frajkorová)

– 20.06.2023 – Pohreb, Malá Domaša

– 10.06.2023 – Festival duchovných piesní byzantského obradu, Prešov

– 06.06.2023 – 08.06.2023 – Celosvetový kongres “Russian Byzantine Catholic Global Congress” vo Velehrade, Česká republika

– 27.05.2023 – Dni Spišského Jeruzalema 2023, Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula

– 12.05.2023 – Sv. liturgia, Kostol Fatimskej Panny Márie, Čemerné

– 09.04.2023 – Veľkonočná nedeľa, GK chrám Čemerné

– 05.02.2023 – Sv. liturgia, GK chrám Sv. Paraskevy (o. Vojtech Lakomý, Vyšný Kazimír)


ROK 2022

– 25.12.2022 – Sv. liturgia, GK chrám, Čemerné (Vianoce)

– 23.10.2022 – Sv. liturgia, GK chrám, Čemerné (jubileum MUDr. Zahorjan)

– 15.10.2022 – Sobáš, GK chrám, Michalovce (s vladykom Milanom Chauturom)

– 09.10.2022 – Sv. omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín

– 07.10.2022 – 09.10.2022 – Súťažný festival Bratislava Cantat II. 2022

– 01.10.2022 – Sobáš, GK chrám, Michalovce

– 17.09.2022 – Sobáš, GK chrám, Štefanovce

– 10.09.2022 – Akatist (odpustová slávnosť), Bazilika Minor Narodenia Panny Márie, Vranov nad Topľou

– 28.08.2022 – Odpustová slávnosť, GK Chrám, Čemerné (vladyka Ján Babjak SJ, o. Michal Jančišin)

– 26.08.2022 – Panychída, pietna spomienka, Vojenský cintorín, Čemerné

– 09.08.2022 – Pohrebná sv. liturgia a pohreb p. Hulajovej (manželka o. Hulaja), GK chrám, Čemerné

– 03.08.2022 – Nahrávanie Akatistu k Presvätej Bohorodičke na počesť jej divotvornej klokočovskej ikony, GK chrám, Klokočov

– 26.07.2022 – 31.07.2022 – Toscana Music Festivla, Montecatini (Taliansko)

– 07.07.2022 – 10.07.2022 – Musica Orbis Prague Festival, Praha (Česká republika)

– 01.07.2022 – Pohrebná sv. liturgia a pohreb Tibora Szaba (člen zboru)

– 26.06.2022 – Odpustová slávnosť, sv. liturgia GK chrám, Vechec

– 14.05.2022 – Odpustová slávnosť, sv. liturgia RK kostol, Čemerné

– 01.05.2022 – Posviacka obnoveného chrámu Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa vo Vechci

– 17.04.2022 – Sv. liturgia, Veľkonočná nedeľa, GK chrám, Čemerné


ROK 2021

– 30.10.2021 – Sobáš, Bazilika Vranov n. T.

14.09.2021 – Akatist k Presvätej Bohorodičke a sv. liturgia celebrovaná Sv. Otcom Františkom, Prešov

– 05.09.2021 – Odpustová slávnosť, Katedrálny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Košice

– 04.09.2021 – Akatist k Presvätej Bohorodičke, Bazilika minor Narodenia Panny Márie, Vranov n. T.

– 04.09.2021 – Fatimská sobota, Ľutina

– 27.08.2021 – Deň úcty obetiam vojny – pietna spomienka, Vojenský cintorín, Čemerné

– 22.08.2021 – Archieparchiálna odpustová slávnosť, Ľutina

– 08.08.2021 – Odpustová slávnosť, GK chrám, Čemerné

– 17.07.2021 – Sv. liturgia na sviatok bl. PP Gojdiča, GK chrám, Čemerné

– 03.07.2021 – Po stopách sv. Cyrila a Metoda, Velehrad


ROK 2020

– 16.08.2020 – Odpustová slávnosť, GK chrám, Čemerné

– 17.07.2020 – Sv. liturgia na sviatok bl. PP Gojdiča, GK chrám, Čemerné

– 09.05.2020 – Sobáš, Soľ

– 23.02.2020 – Archijerejská sv. liturgia, Aréna Poprad, „Ruženec za Slovensko“

– 08.02.2020 – Pohreb, Lomnica

– 06.01.2020 – Sv. liturgia na sviatok Bohozjavenia Pána, GK chrám, Čemerné


ROK 2019

– 25.12.2019 – Sv. liturgia obetovaná za členov zboru, Narodenie Ježiša Krista, Vianoce 2019, GK chrám Čemerné

– 07.12.2019 – 08.12.2019 – Krakoľ, Katovice, Sanktuárium Matki Bożej Leśniowskiej (Poľsko), sv. omša „obliečka“ nášho speváka, brata Lukáša

– 09.11.2019 – XXVIII. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu v Prešove

– 30.10.2019 – Vystúpenie, Michalovský domov seniorov

– 12.10.2019 – Sobáš, RK kostol, Vranov nad Topľou, Čemerné (r. Štefanová)

– 28.09.2019 – XVI. ročník medzinárodného festivalu staroslovienskej duchovnej piesne „BOH JE LÁSKA“, Čemerné

– 07.09.2019 – Sobáš, GK chrám, Vranov nad Topľou, Juh (r. Obrinová)

– 28.08.2019 – Deň úcty obetiam vojny – pietna spomienka, Vojenský cintorín, Čemerné

– 25.08.2019 – Odpustová slávnosť, GK chrám Čemerné, Mons. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. (protosynkel prešovskej eparchie)

– 04.08.2019 – Archieparchiálna odpustová slávnosť na hore Zvir v Litmanovej

– 24.07.2019 – Pohreb, Košice

– 17.07.2019 – Moleben ku Gojdičovi a sv. liturgia (za členov zboru), GK chrám Čemerné

– 04.07.2019 – 07.07.2019 – 37. International Choral Festival of Preveza, Grécko (koncert v kostole „St. Konstantinos & St. Eleni“ a v kostole „Holy Mother“). Navštívené miesta – Paralia, Preveza, Parga, ostrov Lefkada

– 15.06.2019 – Sobáš s liturgiou, Banské (p. Veselovský)

– 01.06.2019 – Odpustová slávnosť v chráme Nanebovstúpenia Pána, Šumiac (Brezno) za prítomnosti arcibiskupa C. Vasiľa a vladyku P. Rusnáka

– 25.05.2019 – Kultúrno-duchovný festival „Spišský Jeruzalem“, Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula

– 12.05.2019 – Archijerejská sv. liturgia, Moleben k Presvätej Bohorodičke, Spomienková slávnosť, Hrabské

– 28.04.2019 – Sv. liturgia, Chrám sv. Barbory, Viedeň (Rakúsko)

– 28.04.2019 – Moleben ku P. P. Gojdičovi, Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a sv. mučeníkov, Trumau (Rakúsko)

– 27.04.2019 – Sv. omša, Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda, Púť k 9. výročiu úmrtia kardinála T. Špidlíka SJ, Velehrad (Česko)

– 21.04.2019 – Sv. liturgia, Veľkonočná nedeľa, GK chrám, Čemerné

– 07.04.2019 – Benefičný koncert, Mestská galéria, Lipany

– 06.04.2019 – Sv. liturgia a Akatist – Fatimská sobota, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Ľutina

– 04.04.2019 – Pohreb, Vranov nad Topľou, Čemerné

– 28.01.2019 – Pohreb, Tovarné

– 06.01.2019 – Sv. liturgia na sviatok Bohozjavenia Pána, GK chrám, Čemerné


ROK 2018

– 30.12.2018 – Poďme všetci do Betlema, RK kostol Čemerné (p. Jenčo a FS Lipovec)

– 25.12.2018 – Sv. liturgia na sviatok Narodenia Pána, GK chrám Čemerné

– 05.12.2018 – 10.12.2018 –  Nemecko – 8. Badenia Advent Music Festival (Baden-Baden, Štrasburg)

– 29.09.2018 – XV. ročník Medzinárodného festivalu „BOH JE LÁSKA“ – Galakoncert, GK chrám, Čemerné

– 31.08.2018 – Deň úcty obetiam vojny, Vojenský cintorín, Vranov nad Topľou, Čemerné

– 26.08.2018 – Odpustová slávnosť, GK chrám, Čemerné

– 21.07.2018 – Archijerejská sv. liturgia, Kated. sv. Jána Krstiteľa v Prešove (130. výročie narodenia bl. P. P. Gojdiča)

– 18.07.2018 – Sv. liturgia a Akatist, GK chrám, Čemerné (130. výročie narodenia bl. P. P. Gojdiča)

– 11.07.2018 – 18.07.2018 – Chorvátsko – II. Adriatic Dance and Music Festival (Krk, Novi Vinodolski)

– 07.07.2018 – Fatimská sobota, Ľutina

– 07.07.2018 – Sobáš + staroslovienska liturgia s o. arcibiskupom Babjakom, Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina

– 02.06.2018 – 9. Metropolitná púť, Sanktuárium Božieho Milosrdenstva, Krakov

– 27.05.2018 – Sobáš (Terézia Demková + Matej Sabol), RK kostol, Čemerné

– 23.05.2018 – Sv. omša v kostole sv. Štefana Kráľa, Nová Kelča (MUDr. Lukáš Bičej)

– 12.05.2018 – Sv. liturgia (odpustová), RK kostol, Čemerné

– 01.04.2018 – Sv. liturgia – Pascha, GK chrám, Čemerné

– 06.01.2018 – Sv. liturgia na sv. Bohozjavenia Pána, GK chrám, Čemerné


ROK  2017

– 31.12.2017 – Sv. liturgia, Chrám sv. Pátra Pia, Vranov n. T., Juh

– 25.12.2017 – Sv. liturgia na sviatok Narodenia Pána, GK chrám Čemerné

– 12.11.2017 – Sv. liturgia v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove

– 11.11.2017 – Festival duchovných piesní byzantského obradu, Prešov

– 14.10.2017 – Sobáš (Sučíkovci), GK chrám,  Čemerné

– 23.09.2017 – XIV. ročník Medzinárodného festivalu „BOH JE LÁSKA“, Čemerné

– 15.09.2017 – Archijerejská sv. liturgia za účasti vladyku Cyrila Vasiľa, SJ, Máriapócs (Maďarsko)

– 31.08.2017 – Deň úcty obetiam vojny, Vojenský cintorín, Vranov nad Topľou, Čemerné

– 31.08.2017 – Sv. liturgia Čemerné, životné jubileum o. Petra Gavaľu

– 17.08. 2017 – 20.08.2017 – Francúzsko, Paríž – 7th Paris Music Festival

– 22.07.2017 – Koncert zborového spevu, Kostol sv. Štefana Kráľa, RO Domaša – Nová Kelča

– 24.06.2017 – Sobáš (Michaela Kaščáková + Daniel Janitor), GK chrám,  Čemerné

– 06.05.2017 – Fatimská sobota nášho dekanátu – svätá liturgia, Ľutina

– 29.04.2017 – Sobáš (Ľubka Fešková + Ivan Kopko), GK chrám, Čemerné

– 28.01.2017 – Pohreb, Tovarné

– 08.01.2017 – Vysviacka kňaza Jozefa Kavčáka za účasti o. arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka, SJ, GK chrám, Čemerné

– 01.01.2017 – Svätá liturgia, GK chrám, Čemerné


ROK 2016

– 30.12.2016 – Vianočný koncert v RK kostole FPM, Čemerné

– 25.12.2016 – Svätá liturgia na sviatok Narodenia Pána, GK chrám Čemerné

– 15.10.2016 – Svätá liturgia pri príležitosti životného jubilea o. Michala Hulaja za účasti arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka, SJ, Čemerné

– 17.09.2016 – 18.09.2016 – XIII. ročník Medzinárodného festivalu duchovnej piesne „Boh je láska“, Čemerné

(v sobotu za účasti Mons. Jána Babjaka, SJ a v nedeľu za účasti Mons. Milana Lacha)

– 08.09.2016 – 14.09.2016 – II. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby „Francesco Bruni“, Taliansko

(Koncert v chráme Santa Chiara Church, Ruffano, largo d’Annunzio, Lecce za účasti biskupa – Mons. Angiuli

a koncert v katedrále mesta Ugento)

– 26.08.2016 – Vystúpenie – Deň úcty obetiam vojny, Vojenský cintorín, Čemerné

– 14.08.2016 – Svätá liturgia – odpustová slávnosť v GK chráme VT – Čemerné

– 06.08.2016 – Svätá liturgia – Fatimská sobota nášho dekanátu v Ľutine

– 23.07.2016 – Svätá liturgia – obnova GK chrámu, Štefanovce

– 14.07.2016 – 17.07.2016 – IV. festival Summer in Budapest, Maďarsko

koncert v chráme – Országúti Ferences Templom a

koncert v koncertnej sále – Hungarian Heritahe House v Budapešti

– 20.05.2016 – Jubilejný medzinárodný festival cirkevnej hudby „Hajnówka 2016“ Bialystok, Poľsko

– 07.05.2016 – Svätá liturgia v RK kostole FPM, Čemerné (odpust)

– 23.04.2016 – Sobáš, Čemerné (Marika Kaščáková + Ľuboš Gregorovič)

– 09.04.2016 – Sobáš, Čemerné (Danka Mikčová + Patrik Kohan)

– 27.03.2016 – Svätá liturgia – Pascha, Čemerné

– 06.01.2016 – Svätá liturgia na sviatok Bohozjavenia Pána, Čemerné


ROK 2015

– 29.12. – Vystúpenie na vianočnom programe v RK kostole FPM, Čemerné

– 26.12. – Vianočný koncert, Torysky

– 25.12. – Svätá liturgia na sviatok Narodenia Pána, Čemerné

– 07.11. – XXIV. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu, Prešov

– 24.10. – Sobáš, Čemerné (Anička Szabová)

– 26.09. – Sobáš, Čemerné (Jožko Kolesár a Ivanka Hajníková)

– 12.09. – XII. ročník medzinárodného festivalu duchovnej piesne „Boh je láska“, Čemerné

– 31.08. – Deň úcty obetiam vojny, vojenský cintorín, Čemerné

– 23.08. – Svätá liturgia, Štefanovce

– 16.08. – Svätá liturgia – odpust. slávnosť, Čemerné

– 15.08. – Sobáš, Čemerné

– 25.07. – Vystúpenie pri životnom jubileu bohuznámej osoby, Vranov n. T.

– 20.07. – Koncert v meste Lucca, Taliansko

– 19.07. – Koncert v meste Montecatini Terme, Taliansko

– 17.07. – Svätá liturgia na sviatok bl. P. P. Gojdiča, Čemerné

– 04.07. – Svätá liturgia na Mariánskej hore v Levoči,

za účasti J. E. Mons. Milana Chautura, košického eparchu (priamy prenos TV LUX)

– 21.06. – Archijerejská ďakovná svätá liturgia pri príležitosti 25. výročia založenia zboru,

za účasti o. biskupa Mons. Milana Lacha SJ, Čemerné

– 07.06. – Vstupy na RK svätej liturgii, Malá Domaša

– 16.05. – Sobáš s liturgiou, Kláštor Baziliánov, Trebišov

– 09.05. – Svätá liturgia v predvečer odpustovej slávnosti v RK kostole FPM, Čemerné

– 17.04. – Staroslovienská svätá liturgia s panychídou, Strážske

– 07.03. – Svätá liturgia – Fatimská sobota nášho dekanátu v Ľutine za účasti o. biskupa Mons. Milana Lacha SJ

– 28.02. – Pohreb, Čemerné

– 06.01. – Svätá liturgia – Sviatok Bohozjavenia Pána, Čemerné


ROK 2014

– 28.12. – Vianočný koncert RK kostol FPM, Čemerné

– 25.12. – Svätá liturgia, Čemerné

– 08.12. – Akatist k Bohorodičke, Bazilika Vranov

– 08.12. – Pohreb, Štefanovce

– 23.11. – Svätá liturgia za účasti o. biskupa Milana Chautura

v Trebišove (baziliáni) – odpust

– 09.11. – Svätá liturgia za účasti o. biskupa Milana Lacha

pri príležitosti storočnice nášho chrámu v Čemernom

– 08.11. – 34. ročník festivalu zborového spevu, Banská Bystrica – zlaté pásmo

– 25.10. – Sobáš, Sedliská

– 11.10. – Sobáš, Vechec * (rodina Frajkorová)

– 05.10. – Svätá liturgia na odpustovej slávnosti v Sačurove * (o. Jozef Zorvan)

– 25.09. – Vystúpenie zboru na III. medzinárodnom festivale „Music and sea“, Paralia – Grécko

– 24.09. – Vystúpenie zboru na III. medzinárodnom festivale „Music and seda“, Olympic beach – Grécko

* (Goce Dimovski)

– 28.08. – Vystúpenie zboru na Vojenskom cintoríne v Čemernom * (Mestský úrad VT)

– 19.08. – 26.08. – Vystúpenie zboru – koncert v Harmanli, Bulharsko * (Gencho Donchev)

– 10.08. – Svätá liturgia – odpustová slávosť GK cerkev, Čemerné

– 26.07. – Svätá liturgia, v predvečer odpustovej slávnosti, v RK kostole sv.Joachima a sv. Anny, Čemerné

– 19.07. – 20. 07. – Koncerty v chráme a v dome kultúry Telgárt a

svätá liturgia za účasti bratislavského eparchu o. Petra Rusnáka * (o.Mgr. Marián Sabol)

– 05.07. – Svätá liturgia na Poľnom oltári, na Mariánskej hore v Levoči

za účasti pomocného prešovského biskupa o. Milana Lacha (priamy prenos TV LUX)

– 28.06. – Sobáš, Kaluža

– 17.06. – Panychída na pohrebe, Košice – Staré Mesto

– 21.05. – Pohrebná svätá liturgia, Štefanovce

– 26.04. – Sobáš Ivanka Fešková a Peter Krauspe, Čemerné

– 20.04. – Svätá liturgia – Pascha, Čemerné

– 05.04. – Svätá liturgia a Akatist k Bohorodičke – Fatimská sobota v Ľutine

– 25.01. – 3. ročník zborového plesu, Školská jedáleň Lúčna, Vranov n. T., skupina Synkopy Bardejov

– 06.01.- Svätá liturgia na sviatok Bohozjavenia Pána, Čemerné

– 04.01. – Pohrebné obrady, Košice – Staré Mesto


ROK 2013

– 29.12. – Vianočný koncert v RK kostole FPM v Čemernom * (Jenčo)

– 25.12. – Svätá liturgia na sviatok Narodenia Pána v GK cerkvi v Čemernom

– 16.11. – Vystúpenie na XXII. ročníku Festivalu duchovných piesní byzantského obradu v Prešove * (A. Hricovová)

– 09.11. – Svätá liturgia – Fatimská sobota vranovsko-čemernianského dekanátu v Ľutine

– 26.10. – Sobáš v GK cerkvi v Čemernom * (MUDr. Metod Hulaj)

– 19.10. – 20.10. – XVI. ročník medzinárodného festivalu duchovnej hudby „Psallite Deo“ Kety, Poľsko

*(Dorota Wojewodzic, Dom kultury v Ketach) – 3. miesto

– 21.09. – 22.09. – Koncert a sv. liturgia na X. ročníku Medzinárodného festivalu duchovnej piesne „Boh je láska“

Vranov nad Topľou – Čemerné *(Združenie šíriace kresťanskú kultúru)

– 06.09. – 11.09. – Vystúpenie zboru v gr. chrámoch v Chorvátsku – Jastrebarsko, Záhreb, Crikvenica

* (p. Edith Zeltner Nikśic)

– 30.08. – Vystúpenie na Vojenskom cintoríne v Čemernom

– 11.08. – Svätá liturgia na odpustovej slávnosti v GK cerkvi v Čemernom

– 21.07. – Pokračovanie  a dokončenie nahrávania CD nosiča „V načale bie Slovo“ * (Ing. Alfonz Kobielský)

–  15.07. – 16.07. – Koncerty v drevených cerkvách, Gorlice – Poľsko *(o. Grzegorz Nazar)

– 13.07. – 14.07. – Koncert a sv. omša na 19. ročníku festivalu chrámových zborov

a gospelovej hudby SPIEVAME MÁRII v Trstenej za účasti o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka, SJ*

(organizátor – p. Martin Straka, dirigent zboru Tristianus Trstená – p. Mgr. art. Pavol Bažík)

– 07.07. – Archieparchiálna odpustová slávnosť v Gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach

za účasti Mons. Cyrila Vasiľa a Mons. Milana Chautura * (o. ThLic. Miroslav Pohár)

– 06.07. – Svätá liturgia na Mariánskej hore v Levoči * (o. Mgr. Rastislav Višňovský)

– priamy prenos TV LUX a Rádia Lumen

– 30.06. – Nahrávanie CD nosiča „V načale bie Slovo“ * (Ing. Alfonz Kobielský)

– 08.06. – Sobáš Sečovce

– 25.05. – Archijerejská sv. liturgia – 4. metropolitná púť gréckokatolíckej cirkvi v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva

v Krakove, Poľsko za účasti o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka, SJ * (o. Mgr. Peter Lach)

– 19.05. – Archieparchiálna odpustová slávnosť, Rafajovce * (o. Mgr. Pavol Székely)

– 18.05. – Sobáš, Vechec * (Frajkor, Monika Smoláková)

– 14.04. – Svätá liturgia – 50. výročie kňazstva výpomocného duchovného o. Džatka, Čemerné

– 31.03. – Svätá liturgia na nedeľu Paschy v gr. chráme v Čemernom

– 26.01. – 2. ročník zborového plesu, Školská jedáleň Lúčna, Vranov nad Topľou, skupina Ružový panter, Lipany

– 06.01. – Svätá liturgia na sviatok Bohozjavenia v našej cerkvi v Čemernom


ROK 2012

– 28.12. – Svätá liturgia a vianočný koncert v Gréckokatolíckom chráme sv. apoštolov

sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach  (o. ThLic. Miroslav Pohár – protopresbyter,

o. PhDr. PaedDr. Tomáš Haburaj – kaplán)

– 26.12. – Svätá liturgia a vianočný koncert v Gréckokatolíckom chráme sv. apoštolov

Petra a Pavla v Bardejove (o. Mgr. Ján Hromo – dekan, Mgr. Peter Varga, kaplán,

František Dancák, duch. výpom.)

– 25.12. – Svätá liturgia na Narodenie Pána v gr. chráme Čemerné

– 17.10. – Svätá liturgia – 60. rokov MUDr. Š. Zahorjan, Čemerné * (PharmDr. Jana Zahoráková)

– 30.09. – VIII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov, Košice

* (Ing. Peter Solej) – záznam RTVS

– 29.09. –  2 sobáše Čemerné (Katarína Hreháčová a Miroslav Jedinák, Zuzana Zahorjanová a Vladimír Jančov),

*(Katarína Hreháčová, Ing. Peter Zahorjan)

– 23.09. – Sv. liturgia vrámci festivalu, Čemerné

– 22.09. – Koncert vrámci IX. ročníka medzinárodného festivalu „Boh je láska“

v Dome kultúry Vranov n. T. * (ZŠKK Čemerné)

– 21.09. – Sv. liturgia a koncert vrámci festivalu v Gréckokatolíckom chráme pátra Pia Vranov – Juh

– 05.09. – Deň úcty obetiam vojny Čemerné * (Ing. Michal Mudrák)

– 18.08. – Archieparchiálna odpustová slávnosť v Ľutine * (o. Mgr. Jozef Novický)

– priamy prenos Rádia LUMEN

– 16.08. – Akatist k Bohorodičke a koncert v Dunajskej Lužnej * (P. Peter Stanislav Vavrek, OP)

– 12.08. – Sv. liturgia na odpustovej slávnosti v Čemernom

– 11.08. – Vstupy na pohrebe v Sedliskách * (Hajduk)

– 05.08. – Cirkevnoslovanská svätá liturgia – archieparchiálna odpustová slávnosť Litmanová

* (o. Mgr. Rastislav Janičko) – priamy prenos TV LUX

– 28.07. – Svätá liturgia v Rímskokatolíckom kostole sv. Joachima a sv. Anny, Čemerné * (o. Mgr. Marek Kunder)

– 28.07. – Sobáš s liturgiou (Janka Hulajová a Milan Varga) v cerkvi v Čemernom * (MUDr. Metod Hulaj)

– 15.07. – Sv. liturgia a posviacka sochy sv. Cyrila a Metoda v Hlinnom * (starostka – Milena Naštová Hladová)

– 17.06. – II. ročník prehliadky duchovných piesní Prešov – Sekčov * (Mgr. Eva Fuchsová)

– 10.06. – Moleben a sv. liturgia – príchod relikvie sv. Cyrila v Čemernom

– 01.06. – Noc kostolov Hlohovec * (Katarína Glajšeková)

– 05.05. – Sobáš v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie Vranov nad Topľou – mesto

*(Vierka Fedorková, Rudľov)

– 29.04. – Sv. liturgia a Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi na  1. gréckokatolíckej slávnosti na Devíne

za účasti o. arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka, SJ

– priamy prenos TV LUX a Rádia Lumen

-13.04. – 16.04. – Vystúpenie v Poľsku  – Rydzyna a Poznaň * (Prof. Dr. Leon Zaborowski)

– 08.04. – Sv. liturgia Nedeľa Paschy, Čemerné

– 28.01. – 1. ročník zborového plesu, GMC Bárka, Juskova Voľa, skupina Geroc´k Humenné

– 07.01. – Sv. liturgia a Akatist k Presvätej Bohorodičke na Fatimskú sobotu –

Púť vranovsko – čemernianského dekanátu do Ľutiny

– 06.01. – Sv. liturgia na sviatok Bohozjavenia Pána v Čemernom


ROK 2011

– 26.12. – Sv. liturgia a Vianočný koncert v cerkvi Košice – Terasa * ( o. Jozef Miňo)

– 26.12. – Vianočný koncert v cerkvi vo Vechci

– 25.12. – Vianočný koncert v cerkvi v Čemernom

– 12.11. – Vystúpenie na XX. ročníku Festivalu duchovnej piesne byzantského obradu v Prešove * (V. Hricovová)

– 06.11. – Vystúpenie na XXI. ročníku Festivalu duchovnej piesne v Snine

– 16.10. – Svätá liturgia pri príležitosti životného jubilea o. Michala Hulaja v Čemernom

– 09.10. – Svätá liturgia za účasti o. arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ v Hlinnom * (o. Mgr. Ján Maďoran)

– 02.10. – Svätá liturgia za účasti arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka, SJ a Myrny Nazzour z Damasku (Sýria)

v Čemernom

– 04.09. – Svätá liturgia na ukončenie festivalu v cerkvi v Čemernom

– 03.09. – Koncert na VIII. ročníku medzinárodného festivalu duchovnej piesne „Boh je láska“ v Dome kultúry Vranov n.T.

– 31.08. – Vystúpenie na Deň úcty obetiam vojny na Vojenskom cintoríne v Čemernom

– 14.08. – Svätá liturgia v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Čemernom – odpustová slávnosť

– 23.07. – Svätá liturgia v Rímskokatolíckom kostole sv. Joachima a sv. Anny v Čemernom * (o. Mgr. Marek Kunder)

– 17.07. – Svätá liturgia v našej cerkvi – uvedenie nového správcu farnosti Čemerné  – o. Mgr. Petra Gavaľu

– 17.06. – Koncert na XXIV. ročníku Vranovských zborových slávností v Bazilike Minor Vranov n. T. – sever * (Štefan Eperješi)

– 05.06. – Benefičný koncert Brezno * (MUDr. Ján Zachar)

– 05.06. – Vystúpenie na sv. liturgii v Telgárte * (Mgr. Ing. Marián Sabol)

– 20.05. – Vystúpenie na sv. liturgii v Prahe – Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsv. Trojice Praha 1

* (o. mitr. Mgr. Kornel M. Baláž)

– 19.05. – Koncert na 13. ročníku Čakovického festivalu zborového spevu v Prahe – Kostol sv. Alžbety – Kbely

* (Mgr. Hana Kadlecová)

– 24.04. – Svätá liturgia v našej cerkvi na Veľkú noc Vranov n. T. – Čemerné

– 07.01. – Koncert v Bazilike Narodenia Panny Márie Vranov n. T.  – sever

– 02.01. – Koncert v Hencovciach * (o. Mgr. Marcel Štalmach)

– 02.01. – Koncert v Michalovciach * (o. ThLic. František Puci)


ROK 2010

– 29.12. – Koncert v Zamutove * (o. Mgr. Slavomír Krajňak)

– 25.12. – Sv. liturgia v cerkvi v Čemernom

– 13.11. – Vystúpenie na XIX. ročníku Medzinárodného festivalu duchovnej piesne byzantského obradu v Prešove

– 30.10. – Vystúpenie na svadbe v cerkvi v Čemernom

– 09.10. – Vystúpenie na sv. liturgii a koncerte v Mukačeve * (Ukrajina – Volodymyr Volontyr)

– 27.08. – 29.08. – VII. ročník Medzinárodného festivalu duchovnej piesne „Boh je láska“ vo Vranove n. T. –  Čemernom

– 27.08. – Vystúpenie pri príležitosti 20. výročia založenia zboru v Čemernom spolu so zborom Societas Cantica Vranov n. T.

– august – Sv. liturgia na odpuste v cerkvi v Čemernom

– 31.07. – Vystúpenie na svadbe v Košiciach

– júl – Sv. liturgia na odpuste v rímskokatolíckom kostole v Čemernom * (o. Mgr. Marek Kunder)

– 03.07. – Odpustová slávnosť na Mariánskej hore v Levoči – priamy prenos TV LUX * (o. Mgr. Rastislav Višňovský)

– 23.05. – Arcidiecézna odpustová slávnosť Rafajovce

– 17.04. – Svätá liturgia, Strážske

– apríl – Sv. liturgia na Veľkú noc v cerkvi v Čemernom


ROK 2009

– február – Koncert Torysky

– apríl – Sv. liturgia na Veľkú Noc v cerkvi v Čemernom

– 20. 05. – 24.05. – 28. Medzinárodný festival cirkevnej piesne Bialystok (Poľsko) – 2. miesto

– 03. 07. – 06.07. – Turné po drevených kostolíkoch – 6 koncertov v drevených cerkvách v obciach

Gladyszow, Uscie Gorlickie, Petna, Nowica, Losie a v meste Gorlice

– Festiwal Muzyka cerkiewna w Beskidzie Niskim 2009

– XVIII. ročník Festivalu duchovnej piesne byzantského obradu v Prešove

– júl – Sv. liturgia v rímskokatolíckom kostole v Čemernom

– august – Sv. liturgia na odpust v cerkvi v Čemernom

– september – Vystúpenie na  posviacke vojenského cintorína v Čemernom

– 04.09 – 06.09. – VI. ročník Medzinárodného festivalu duchovnej piesne „Boh je láska“ v Čemernom

– 04.10. – Sv. liturgia Kamenica nad Cirochou

– november –  XVIII. ročník Festivalu duchovnej piesne byzantského obradu v Prešove

– december – Sv. liturgia na vianočné sviatky v cerkvi v Čemernom


ROK 2008

– september – V. ročník Medzinárodného festivalu duchovnej piesne „Boh je láska“ v Čemernom

– 05.05. – Vystúpenie pri posviacke Kláštora sestier redemptoristiek na Lomnici

– 14.09. –  3. ročník Koncertu zborových duchovných piesní Pravoslávneho kňazského seminára v Prešove

– 09.11. – XVIII. ročník Festivalu duchovnej piesne v Snine

– 29.11. –  XVII. ročník Festivalu duchovnej piesne byzantského obradu v Prešove


ROK 2007

– 14.02. – Cyrilo-Metodská púť v meste Sandomierz (Poľsko)

– 18.05. – Vystúpenie na sv. liturgii a koncertoch v Czenstochovej v Bazilike na Jasnej hore, vo Varšave

– 19.05. – Koncert v kostole sestier Wizytek (Varšava)

– 20.05. – Koncert v chráme otcov Baziliánov vo Varšave

– 21.05. – Sanctuárium Božieho milosrdenstva v Krakove

– 15.09. – 16.09. – IV. ročník Medzinárodný festival duchovnej piesne „Boh je láska“ Čemerné

– 01.07. – Primície Mgr. Pavla Feníka v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Čemernom

– 07.07. – Mariánska púť v Levoči

– 03.08. – Vystúpenie konané pri príležitosti 100. výročia skautingu na Slovensku – Levoča

– 15.09. – 16.09. –  IV. ročník Festivalu duchovnej piesne „Boh je láska“ v  Čemernom

– 04.11. – XVII. ročník Festivalu duchovnej piesne v Snine

– 24.11. – XVI. ročník Festivalu duchovnej piesne byzantského obradu v Prešove


ROK 2006

– 11.02. – Natáčanie CD k našim blahoslaveným za účasti o. Gavalu – autora skladieb

– 14.05. – Sv. liturgia na odpustovej slávnosti pri Rímskokatolíckom kostole zasvätenom Fatimskej Panny Márie  vo Vranove n. T. – Čemernom

– 27.05. – 28.05. – VI. ročník Medzinárodného festivalu speváckych zborov v Mukačeve (Ukrajina)

– 23.09. – 24.09. – III. ročník Medzinárodného festivalu duchovnej piesne „Boh je láska“ v Čemernom

– 18.06. -Posviacka exteriéru a interiéru Gréckokatolíckeho chrámu vo Vechci

– 01.07 – 02.07. – Mariánska púť v Levoči

– 16.07. – Celodiecézna slávnosť v Ruských Pekľanoch – rodisko o. biskupa P.P.Gojdiča

– 24.09. –  Odhalenie a posvätenie pamätníka (busty) bl. P. P. Gojdiča v Čemernom

– 05.11. – XVI. ročník Festivalu byzantských piesní v Snine

– 24.11 – 26.11.-  XV. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu v Prešove


ROK 2005

– 26.05 – 29.05. –  Medzinárodný festival duchovnej piesne Bialystok (Poľsko) – 3. miesto

– 17.04. – Archijerejská svätá liturgia v Chráme sv. Ducha v Michalovciach pri príležitosti

X. výročia založenia speváckeho zboru sv. Jozefa

– 15.05. – Eparcha. odpustová slávnosť v Rafajovciach za účasti ThDr. Mons. Jána Babjaka

– 24.09. – 25.09. – II. ročník Medzinárodného festivalu duchovnej piesne „Boh je láska“ Čemerné

– 02.07. – Púť v Levoči – Arch. sv. liturgia za účasti ThDr. Mons. Jána Babjaka

– 30.07. – Odpustová slávnosť v Rímskokatolíckom chráme v Čemernom

– 27.08. – Liturgia v Chráme sv. Ignáca v Leopoldove, ktorá slúžila niekdajší politický väzeň vladyka Eugena Kočiša

– 6.11. – XV. ročník Festivalu duchovnej piesne v Snine

– 19.11. – XIV. Medzinárodný festival duchovných piesní byzantského obradu v Prešove

– 13.12. – VI. Vianočný koncert Prešovskej univerzity v Prešove


ROK 2004

– január – Koncert v Košiciach

– marec – veľkonočný koncert v Strážskom

– Vystúpenie zboru na sv. liturgii v Jašliskác (Poľsko)

– Čakovický festival zborového spevu v Prahe

– máj – hlavná sv. liturgia v pútnickom mieste Rafajovce za účasti o. biskupa

– jún –  I. ročník Festival duchovnej piesne „Boh je láska“ v Čemernom

– 20.06. – Kresťanské slávnosti zborového spevu vo Vyšnom Žipove

– júl – celodiecézna odpustová slávnosť v Ruských Pekľanoch

– 05.07. – Exarchátna odpustová slávnosť k sviatku sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach

– 14.08. – Krištáľova ozvena Telgárt

– august – sv. liturgi av Litmanovej na výročie zjavení za účasti o. biskupa

– august – odpustová slávnosť gréckokatolíkov na Slovensku v Ľutine za účasti 3 o. biskupov

– 31.10. – 90. výročie posvätenia nášho chrámu

– 19.11. -XVII. Vranovské zborové slávnosti

– november – Festival duchovnej piesne Snina

– november – Festival duchovných piesní byzantského obradu v Prešove

– 12.12. – Adventný koncert vo Vlastivednom múzeu v Humennom

– 25.12. – Vianočný koncert v Chráme sv. Petra a Pavla Bardejov a Bardejovské Kúpele spolu so zborom Societas Cantica Vranov


ROK 2003

– Púť do Poľska

– Vystúpenie v Hanušovciach nad Topľou

– október 2003 – Vranovské zborové slávnosti

– XII. Medzinárodný festival duchovných piesní byzantského obradu v Prešove

– 09.11. –  XIII. Festival duchovnej piesne v Snine

– Vianočný koncert Hanušovce nad Topľou


ROK 2002

– 16.11. – XI. Medzinárodný festival duchovných piesní byzantského obradu v Prešove

– Odpustové slávnosti a  iné slávnosti v Sačurove, Davidove, Hanušovciach, Levoči, Ľutine, Litmanovej,

Michalovce, Sečovce, Jašliská v Poľsku …


ROK 2001

– Vianočný koncert zboru v Prešove

– 24.03. – 01.04. – Vystúpenie zboru pri svätých misiách vo Vranove n. T. –  Čemernom

– 04.11. – Vystúpenie zboru v Ríme – blahorečenie o. biskupa P. P. Gojdiča, o. M. D. Trčku a

osobná audiencia dirigentky u Svätého otca


ROK 2000

– 14.02 – 16.02. – Sv. liturgia pri národnej púti v  Ríme  v Chráme sv. Klimenta, v Bazilike Santa Maria Maggiore a v Bazilike sv. Petra

– 26.05 – 28.05. –  Festival duchovnej hudby Šumava 2000 (ČR)

– Vystúpenie v Katedrálnom chráme sv. Klimenta v Prahe (ČR)

– Vystúpenie na sv. omši v kostole sv. Markéty v Kašperských horách (ČR)

– Slávnostný večerný koncert Klatovy (ČR)

– 23.09 – 24.09. – Celoslovenský eucharistický kongres v Bratislave

– 26.11. – Slávnostný koncert a ďakovná sv. liturgia v rámci oslavy 10. výročia zboru

– 24.11. –  X. jubilejný ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu v Košiciach a v Prešove – 1. pásmo


ROK 1999

– 05.06. – Mariánska akadémia v putnickom mieste Miejsce Piastowe neďaleko Krosna v Poľsku

– 20.06. – Vystúpenie v Jasle (Poľsko) v rámci trojstrannej spolupráce miest Vranov, Žďar n. S. a Jaslo

– Cyrilometodská akadémia a Gorazdov ekumenický festival sakrálnych piesní v Trebišove

– 05.11 – 06.11. – IX.  ročník  – Medzinárodný festival duchovných piesní v Košiciach


ROK 1998

– 11.06 – 13.06. – Festival speváckych zborov Svátky písni v Olomouci – strieborná medaila

– Sv. liturgia v Žiline a Martine

– 24.10. – VIII. ročník  – Medzinárodný festival duchovných piesní v Košiciach

– 25.10. – Ekumenický festival duchovnej piesne Rieka ´98 vo Vranove nad Topľou

– 01.08. – 02.08. – Festival Ladomírsky zvon Ladomírova

– ..1.06. – Kresťanské slávnosti zborového spevu – Vyšný Žipov

ROgK 1997

– 22 vystúpení – Litmanová, Ľutina, Klokočov, Rafajovce, Levoča …


ROK 1996

– 17.05 – 19.05. Dni Kolpingoveho diela v rakúskom meste Salzburg, Bad Reichenhall, Maria Plain – Salzburg, Teisendorf v Nemecku

– Medzinárodný festival v Košiciach

– Slávnosti kresťanských zborov vo Vyšnom Žipove


ROK 1995

– Medzinárodný festival gréckokatolíckych zborov Košice

– sv.Sliturgia s Cyrilo-Metódskou akadémiou a duchovnými piesňami na Gorazdovom ekumenickom festivale sakrálnych skladieb

v Trebišove

– 21.05. – Akadémia k sv. Cyrilovi a Metodovi na Celoeparchiálnych oslavách sviatku sv. apoštolov v Prešove

– 02.07. –  Účinkovanie na slovenskej liturgii a Akatist k presvätej Bohorodičke v programe návštevy Sv. otca v Prešove

– 18.06. – Kresťanské slávnosti zborového spevu – Vyšný Žipov


ROK 1994

– Zájazd a vystúpenie s akadémiou v Nitre – Celoslovenské oslavy sviatku sv. Cyrila a Metóda – za účasti o. kardinála J. Ch. Korca

– vystúpenia v Prešove, Košiciach, Michalovciach, Sečovciach, Stropkove, Sabinove, Trebišove

– Festival duchovnej piesne v Snine

– Slávnosti kresťanských zborov vo Vyšnom Žipove


ROK 1993

– Moleben k Presvätej Bohorodičke v Juskovej Voli, Banskom, Kamennej Porube, Davidove, Lomnici …


ROK 1992

– Posviacka Gréckokatolíckeho chrámu Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou – mesto


1990 ROK

– Prvé vystúpenie zboru – Cyrilometodská slávnosť ekumenickej jednoty vo Vranove n. T.

– júl – Odpustová slávnosť Jusková Voľa


Návrat hore