Naša tvorba

Audionahrávka – „Chvalite Hospoda“ – r. 1996

Audionahrávka – „Akatist k Bohorodičke“ – r. 1997

 

Videonahrávka  – 10. výročie založenia Gréckokatolíckeho chrámového zboru Petra Pavla Gojdiča  – r. 2000

 

Videonahrávka  – Chrám svätého Petra a národná púť Rím 2000 – r. 2000

CD – „Tebe pojem“ – r. 2004

CD „Na počiatku bolo Slovo“ – r.  2013

Návrat hore