História zboru

Skupina nadšencov a vyznávačov najkrajších tradícií, z odkazu sv. Cyrila a Metoda, staroslovienskych liturgických obradov založila v roku 1990 pod vedením o. ThLic. Františka Puciho pri farskom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou – Čemernom zmiešaný chrámový zbor.

Na začiatku nemôžeme hovoriť o zbore, skôr o niekoľkých nadšencoch, ktorí chceli spievať. V prvej kronike zboru je napísané, že v prvej polovičke roku 1990 začalo 5 mužov a 15 žien pod taktovkou o. Františka Puciho, vtedajšieho dekana, s pravidelnými nácvikmi. Postupne prichádzali ďalší nadšenci zborového spevu. V júli 1990 sa zbor prvýkrát predstavil na Cyrilo – Metodskej slávnosti ekumenickej jednoty v amfiteátri vo Vranove nad Topľou. Bola to nádherná slávnosť …

Zbor postupne rástol do kvantity i kvality. Dirigovania sa ujali sestry Mgr. Mária Šandorová, rod. Višňovská a Mgr. Jana Višňovská. V súčasnosti zbor diriguje Mgr. Mária Šandorová.

Počet vystúpení na liturgiách, festivaloch a rôznych cirkevných a iných slávnostiach dosiahol počet vyše 400. Počet členov vzrástol z 20 na cca 45. Dnes má zbor 35 členov (stav k 01.01.2023).

Zbor postupne spolupracoval so Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou. Spieval v rozhlase liturgie v staroslovenčine a v priamych prenosoch sv. liturgie v slovenskom jazyku. Viackrát mal vstupy v relácii STV „Dobrá zvesť“.


Bývalí členovia

Odchody:

Mária Kaščáková, Alfonz Gromina, Jozef Gromina, Magdaléna Obrinová, Jozef Obrin, Mária Gedorová, Anna Ďuríková st., Kvetoslava Zubková, Gustáv Zubko, Mgr. Eva Nyarjašová, Mgr. Irena Grominová, Mária Demková, Ing. Martin Oravec, Valéria Sučíková, Michaela Perejdová, Noemi Halasová, Sestry Hermanové, Ing. Michal Kaščák, Viktória Fabiánová, Marek Nguyen, Mgr. Andrea Prokopová, Mário Jenčo, Ing. Mária Gregorovičová – Kaščáková, Ján Fabian, Lukáš Fabian, Mgr. Peter Hatrák, Zuzana Hatráková, Mgr. Jozef Gabriel Nyarjaš,  p. Hreháč, p. Hreháčová, Helena Vojčáková, MUDr. Ivana Krauspe – Fešková, Pavol Fincický, Eva Godová,  Mgr. Ján Vasiľ, PaedDr. Štefan Varga, František Soták, Margita Sotáková, Mária Gavalová, Majka Gavalová, Mgr. Bartolomej Ďurík,  MUDr. Štefan Zahorjan, Ing. Zuzana Hutňanová, Matúš Szabo, Mgr. Edita Zubková, Mgr.  Monika Baranová – Fejková, Jozef Obrin ml., Anna Lukačinová, Ľubica Čabalová, MUDr. Ladislav Feník, Mgr. Slávka Malošová, Mgr. Martina Čandíková, Zuzana Tkačová, Mgr. Monika Hulajová, MUDr. Metod Hulaj, Mikuláš Danko, prof. Ing. Igor Liberko, CsC., Ing. Nadežda Liberková, Juraj Kuruc, Ing. Lucia Liberková – Bednárová, PhD., MUDr. Pavol Čandík, Radoslav Mikča, p. Schudich, Ján Hrabský, Anna Mičkaninová, PhDr. Beáta Baková, Mária Bartková, Katarína Jurková, Danka Frajkorová, Simona Frajkorová, Mgr. Mária Džačarová, Andrej Lukačin, Ján Čontoš, Monika Čontošová, Veronika Balická, Jozef Lukačin, Mgr. Zuzana Demčáková, Mgr. Vladimír Obrin


Dôvody odchodov sú: sťahovania, materské dovolenky, zdravotné a osobné dôvody a žiaľ aj úmrtia…

Dňa 19.05.2013 nás navždy opustila naša dirigentka Mgr. Jana Višňovská


Dňa 28.06.2022 nás opustil náš nenahraditeľný „basista“ Tibor Szabo

Návrat hore