Úspechy

1996 – zbor vydal  audionahrávku pod názvom “Chvalite Hospoda”

1997 – zbor vydal audionahrávku pod názvom “Akatist k Bohorodičke”

1999 –  získal striebornú medailu v speváckej súťaži duchovnej hudby Iuventus mundi cantat v Olomouci (ČR)

2000 –  vystupoval na Celonárodnej púti Slovákov v Ríme a na Eucharistickom kongrese v Bratislave

2001 – vystupoval na blahorečení o. biskupa Pavla Petra Gojdiča a o. Dominika Trčku

2004 – zbor nahral prvé CD “Tebe pojem”

2005 – zbor získal 3. miesto v Medzinárodnej súťaži cirkevnej piesne Hajnówka 2005 – Bialystok (Poľsko)

2009– zbor získal 2. miesto na  Medzinárodnom  festivale duchovnej piesne Bialystok 2009 (Poľsko)

2013 – zbor nahral druhé CD “V načale bie Slovo”

2013 – zbor získal 3. miesto na XVI. ročníku Medzinárodného festivalu duchovnej hudby Psallite Deo 2013 – Kety (Poľsko)

2014 – zbor získal zlaté pásmo na 34. ročníku festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici

2016 – zbor získal ocenenie na festivale Hajnówka (Poľsko)

2019 – udelená pamätná medaila arcibiskupom Mons. Jánom Babjakom, SJ

2021 – boli sme poctení spievať na sv. liturgii, ktorá bola v Prešove celebrovaná Sv. Otcom Františkom


Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou za rok 2006 za rozvoj kultúry a propagáciu mesta prostredníctvom Medzinárodného festivalu duchovnej piesne “Boh je láska” Vranov n. T. – Čemerné –  prevzala za Združenie šíriace kresťanskú kultúru Mgr. Mária Šandorová, v tom čase predsedníčka Združenia šíriaceho kresťanskú kultúru a dirigentka Zboru bl. P.P. Gojdiča Vranov n. T. – Čemerné.

Dňa 5.11.2014 bola cena primátora mesta Vranov nad Topľou za rok 2014 udelená Mgr. Janke Višňovskej i. m. za rozvoj kultúry v meste Vranov nad Topľou a úspešné vedenie Gréckokatolíckeho chrámového zboru bl. P. P. Gojdiča.

V nedeľu 31.03.2019 bola biskupom Mons. Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom udelená našej pani dirigentke pamätná medaila:

 

Scroll to Top