Úspechy

1996  – zbor vydal audionahrávku pod názvom „Chvalite Hospoda“

1997  – zbor vydal audionahrávku pod názvom „Akatist k Bohorodičke“

1999  – získal striebornú medailu v speváckej súťaži duchovnej hudby Iuventus mundi cantat v Olomouci (ČR)

2000  – vystupoval na Celonárodnej púti Slovákov v Ríme a na Eucharistickom kongrese v Bratislave

2001  – vystupoval na blahorečení o. biskupa Pavla Petra Gojdiča a o. Dominika Trčku

2004  – zbor nahral prvé CD „Tebe pojem“

2005  – zbor získal 3. miesto v Medzinárodnej súťaži cirkevnej piesne Hajnówka 2005 – Bialystok (Poľsko)

2009 – zbor získal 2. miesto na Medzinárodnom festivale duchovnej piesne Bialystok 2009 (Poľsko)

2013 – zbor nahral druhé CD „V načale bie Slovo“

2013 – zbor získal 3. miesto na XVI. ročníku Medzinárodného festivalu duchovnej hudby Psallite Deo 2013 – Kety (Poľsko)

2014 – zbor získal zlaté pásmo na 34. ročníku festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici

2016 – zbor získal ocenenie na festivale Hajnówka (Poľsko)

2019 – udelená pamätná medaila arcibiskupom Mons. Jánom Babjakom, SJ

2021 – boli sme poctení spievať na sv. liturgii, ktorá bola v Prešove celebrovaná Sv. Otcom Františkom

2022 – zbor získal striebro na festivale v Prahe „MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL“ a špeciálnu cenu poroty za uchovávanie tradícií

2022 – zbor bol ocenený strieborným pásmom na festivale “BRATISLAVA CANTAT II. 2022” v Bratislave


Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou za rok 2006  za rozvoj kultúry a podporu mesta prostredníctvom Medzinárodného festivalu duchovnej piesne „Boh je láska“ Vranov n. T. – Čemerné – prevzala za Združenie šíriace kresťanskú kultúru  Mgr. Mária Šandorová,  v tom čase predsedníčka Združenia šíriaceho kresťanskú kultúru a dirigentka Zboru bl. PP Gojdiča Vranov n. T. – Čemerné.

Dňa 5.11.2014 bola  cena primátora mesta Vranov nad Topľou za rok 2014  udelená  Mgr. Janke Višňovskej im  za rozvoj kultúry v meste Vranov nad Topľou a úspešné vedenie Gréckokatolíckeho chrámového zboru bl. PP Gojdiča.

V nedeľu 31.03.2019 bola biskupom Mons. Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom udelená našej pani dirigentke pamätná me daila :

 

14. októbra 2021 udelil Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita našej dirigentke archijerejské požehnanie za prípravu zboristov, osobnú angažovanosť a efektívnu spoluprácu pri príprave a počas archijerejskej sv. liturgia tak Sv. Otcom Františkom v Prešove.

Návrat hore