Cyrilometodské dni v Terchovej

V dňoch od 05.07.2024 do 07.07.2024 prijal náš chrámový zbor pozvanie a zúčastnil sa na 35. ročníku Cyrilometodských dní v Terchovej. Každoročné oslavy venované slovanským vierozvestcom, ktorým je zasvätený aj miestny kostol, sa konajú vždy za prítomností najvyšších cirkevných hodnostárov a podujatie je bohaté na liturgický, ale i kultúrny program. Náš Chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča sa od svojho vzniku považuje za nositeľa a šíriteľa cyrilometodskej tradície, a preto bolo pre nás cťou byť súčasťou tejto veľkolepej oslavy duchovného dedičstva svätých Cyrila a Metoda. V piatok sme v dopoludňajších hodinách v sprievode veriacich, účinkujúcich a pútnikov spievali na sv. omši na vrchu Oravcové, ktorú celebroval generálny vikár žilinskej diecézy Martin Kramara.

Sobotu sme strávili spoznávaním krás tejto malebnej obce a nevynechali sme ani Jánošíkove diery, ktoré sa nachádzajú v národnej prírodnej rezervácii Rozsutec. Vo večerných hodinách sme svoje umenie odprezentovali v Terchovskej galérii umenia, kde bol pripravený program v spojení s premiérou filmu Milana Kosca. Svoje účinkovanie v Terchovej sme v nedeľu ukončili sv. liturgiou, ktorú celebroval emeritný arcibiskup Ján Babjak, SJ a žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.

             

Sväté omše, vernisáže, procesie veriacich, program pred sochou Juraja Jánošíka, bábkové divadlo, vystúpenia domácich umelcov a pozvaných hostí, krížová cesta a záverečný galakoncert boli venované nielen oslavám sv. Cyrila a Metoda, ale aj 75. výročiu postavenia a posvätenia tunajšieho kostola, ktorý je zasvätený týmto vierozvestcom, ďalej 1155. výročiu úmrtia sv. Cyrila a nedožitému 100. výročiu narodenia otca kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorý ako čestný občan Terchovej stál v roku 1990 pri zrode cyrilometodskych dní.

Ďakujeme z celého srdca za milé prijatie, láskavé slová a v neposlednom rade za možnosť prezentovať krásu staroslovienčiny na tak nádhernom mieste.
Návrat hore