Jesenný Šaštín 2022

Naše účinkovanie v Bratislave sme ukončili svätou omšou

v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Majestátnosť tohto miesta, jeho krásu a veľkoleposť podčiarkla pravá jesenná scenéria.

Striebro z festivalu Bratislava Cantat 2022

V dňoch od 07.10.2022 do 09.10.2022 sme sa zúčastnili na
8. ročníku medzinárodného festivalu “BRATISLAVA CANTAT II. 2022”.
Organizátori festivalu pripravili pre účinkujúcich koncerty a súťažné vystúpenia,
ktoré sa konali v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
Odborná porota udelila nášmu zboru
strieborné pásmo v kategórií “Byzantská sakrálna hudba”.
“Projekt podporený z rozpočtu PSK”

Sobáš v Štefanovciach a Michalovciach

V sobotu 17.09.2022 sme spievali sobáš v Štefanovciach

a v sobotu 01.10.2022 v Michalovciach.

“Mladomanželom želám veľa zdravia, lásky, vzájomného porozumenia

a vyprosujeme veľa Božích milostí.”

Scroll to Top