Najnovšie príspevky

Informácie pre zboristov


Stretnutie zboristov bude v nedeľu 25.08.2019 o 09.00 hod. pred sv. liturgiou na fare. (Zborové oblečenie neberieme!)

Doniesť čierne knižky a tieto piesne:

  1. Bohorodice – Gvozdecký,
  2. Sláva č. 11 – Viflajev,
  3. Svjatyj  Bože – Golovanov,
  4. Iže  cheruvimy – 4 strany – Rjabčenko,
  5. Svjat – Leontovič,
  6. Tebe pojem – Česnokov
  7. Budy imja – Vinogradov,
  8. Bohorodice – Gurko,
  9. Marije – Tujev.

 

Litmanová 2019

V nedeľu 04.08.2019 sme spievali na archieparchiálnej odpustovej slávnosti na hore Zvir v Litmanovej. Hlavným sláviteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a slávnostným kazateľom Jeho blaženosť Youssef Absi, patriarcha Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi.

Takto milo sme boli poctení…

Český rozhlas, stanica Vltava vo svojom programe „Výlety s Vltavou“ každoročne zavedie poslucháčov na zaujímave miesta Čiech, Moravy, ale aj Slovenska. Tohtoročnú úvodnú sériu letných vysielaní venovali putovaniu po „cyrilometodských chodníkoch“.  Predstavené boli lokality ako Velehrad, Radhošť, Devín, Klimentek, Bojná, pútnické miesto Skalka pri Trenčíne.

Desať rozhlasových reportáži bolo spestrených hudobnými vstupmi z nášho CD „Na počiatku bolo Slovo…“

Všetkých 10 reportáži si môžete vypočuť tu: www.vltava.rozhlas.cz

Ď A K U J E M E !


Podrobné informácie cyrilometodskom putovaní: www.program.rozhlas.cz

Medzinárodný festival – Preveza, Grécko – júl 2019

Náš chrámový zbor sa v dňoch od 04.07.2019 do 07.07.2019 predstavil na 

37. Medzinárodnom zborovom festivale a súťaži

„International Choral Festival of Preveza“ v Grécku.

Koncertné vystúpenia sa konali v rôznych kostoloch a na idylických miestach.

Medzi hudobnými telesami napr. z Ruska, USA, Poľska, Izraela, Indonézie, Nemecka, Bulharska, Rumunska, Bosny a Hercegoviny sme reprezentovali nielen samých seba, ale aj naše mesto a republiku.

Link – fotogaléria – Grécko 2019


„Účasť na festivale podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.“
„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“

Poďakovanie

Milí priatelia a priaznivci zborového spevu,

veľmi pekne sa Vám chceme poďakovať za podporu činnosti nášho chrámového zboru a darovanie 2% z dane z príjmov. Nesmierne si to vážime!