Archijerejské požehnanie našim členom

Mons. Ján Babjak SJ udelil archijerejské požehnanie a zároveň vyslovil poďakovanie individuálne každému členovi nášho zboru za obetavú službu pri nácvikoch a speve v zmiešanom speváckom zbore na achijerejskej sv. liturgii so Sv. Otcom Františkom v Prešove.
Je to pre nás gesto, ktoré posilnilo spomienku na túto slávnosť.
Z celého srdca ĎAKUJEME! ❤

Oženili sme tenoristu :-)

„Oj, zabava, zabava až do rana, oj, zabava, zabava cilu nič.
Ty huľala, huľala až do rana a ja nespav, ja nespav cilu nič!“
Pavol Vasilišin, Ty najlepšie vieš, čo táto pesnička znamená. ?
Dovoľ nám, aby sme Tebe a Tvojej už manželke zapriali do spoločného života pevné zdravie, lásku, šťastie, Božie požehnanie, veľa trpezlivosti, porozumenia. Nech hľadíte rovnakým smerom, ste si vzájomnou oporou a ak to občas nebude na ružiach ustlané, tak nech Vám sila viery pripomína sľub, ktorý ste si včera dali.
Sme nesmierne radi, že sme mohli byť s Tebou. Si „náš Palko“ a navždy ním ostaneš. Vieš nás rozosmiať a občas aj rozplakať (od smiechu). ??? Ver, že bez Teba, by medzi našimi tenoristami bolo prázdne miesto.
Živite ľudije na blaho svita, našim novomanželom, mnohoja lita…
Tvoji „Gojdičovci“ ❤️

Ocenenie a poďakovanie

Vo štvrtok 14. októbra 2021 v Kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove ocenil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 47 ľudí, ktorí svojou prácou a obetavou službou pomáhali pri prípravách a počas návštevy Svätého Otca Františka v Prešove.

Medzi ocenenými bola aj naša pani dirigentka Mgr. Mária Šandorová.

Zdroj: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3587

Galéria: http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id=1695

Životné jubileum našej dirigentky

Práca s ľuďmi býva niekedy nesmierne ťažká. Naučiť ich niečo, viesť a motivovať si vyžaduje človeka pevnej vôle, človeka odhodlaného bojovať. Prečo to píšeme? Za úspechmi nášho zboru stojí dôležitá osoba, ktorá si v dnešný deň zaslúži oveľa väčšiu našu pozornosť. ?
? Mária Šandorová, naša Marika (ako ju my voláme), diriguje zbor už viac než 30 rokov. ? Prispôsobila tomu svoj život, rodinu, prácu. Zanietenosť, láskavosť, sila a viera ju ženú vpred a my sme jej za to nesmierne vďační. Každá jej pochvala, upozornenie, či zdvihnuté obočie pre nás niečo znamená.
? Dovoľ nám, drahá Marika, aby sme Ti zablahoželali k Tvojmu dnešnému životnému jubileu. ? Do ďalších rokov Ti vyprosujeme u Pána Boha mnoho milostí, zdravie, šťastie, lásku, rodinnú i pracovnú pohodu. Nech si plná elánu, nech Ťa úsmev neopúšťa a nech ešte dlhé roky tvoríme krásnu zborovú rodinu! ❤
Tvoji „Gojdičovci“
„Živite ľudije na blaho svita, našej Marike mnohaja lita…“ ??
Scroll to Top