26. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu

Zdroj: www.grkatpo.sk

Počas víkendu 10. – 12. novembra 2017 sa na Festivale duchovných piesní byzantského obradu v Gréckokatolíckom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove opäť stretli spevácke zbory, ktorých repertoár tvoria štvorhlasné úpravy liturgických a príležitostných byzantských duchovných spevov. Uplynulo už 26 rokov od zrodu podujatia, ktoré si vďaka svojmu špecifickému zameraniu našlo pevné miesto v kultúrnom dianí Prešova aj celého Slovenska.

Program festivalu otvoril v piatok 10. novembra slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou prešovský gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý nad festivalom prevzal záštitu. Otec protosynkel Mons. Ľubomír Petrík vo svojom príhovore vyzdvihol potrebu existencie chrámových speváckych zborov a zdôraznil, že „kto spieva, dvojnásobne sa modlí“. Slávnosť otvorenia festivalu svojím spevom umocnil gréckokatolícky zbor Stauros z farnosti Povýšenia svätého Kríža Prešov-Sekčov.

Sobotňajšieho festivalového koncertu sa zúčastnilo deväť speváckych zborov, ktoré tento rok reprezentovali prešovský a košický región – farnosti prešovskej gréckokatolíckej archieparchie a košickej eparchie. Po prvýkrát sa predstavil zbor Byzantion z Lipian, ktorý upútal svojím veľmi kvalitným vystúpením. Po niekoľkých rokoch si mohli prítomní vypočuť aj Zbor sv. Jozefa pri Bazilike Zoslania Svätého Ducha z Michaloviec. Miešaný spevácky zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou, Gréckokatolícky zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného a Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky z Košíc sú prešovskému publiku dobre známe, nakoľko sa festivalu zúčastňujú pravidelne. Obohatením a prehĺbením duchovného rozmeru festivalového koncertu bola účasť dvoch mužských zborov – Kňazského zboru sv. Jakuba a bohosloveckého Zboru sv. Romana Sladkopevca. V programe vystúpil aj gréckokatolícky zbor Stauros z prešovského sídliska Sekčov a domáci Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa. V závere koncertu sa spoločnými piesňami predstavili už spomínané prešovské zbory, ku ktorým sa pridal aj Gréckokatolícky zbor Hlahol zo Sídliska III. Tradičnou „bodkou“ bola oslavná liturgická pieseň „Budi imja Hospodne blahosloveno“ skladateľa Dmitrija Bortňanského v podaní všetkých speváckych zborov. Spontánny a dlhotrvajúci potlesk veľkého počtu poslucháčov potvrdil, že hĺbka a sila spievanej modlitby sa dotýka vnútra každého človeka.

Koncertom hovoreným slovom sprevádzala konferencierka Mária Kuderjavá. Záverečné slovo patrilo prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi Mons. Jánovi Babjakovi SJ, ktorý poďakoval všetkým účinkujúcim za krásny umelecký a duchovný zážitok, ocenil ich prácu a obetu, ktorú prinášajú pri nácvikoch a povzbudil ich, aby v tejto svojej činnosti pokračovali aj naďalej.

Tretí deň festivalu pokračoval spievaním speváckych zborov na svätých liturgiách v katedrálnom chráme. Svätú liturgiu o 8.00 hod. svojím spevom sprevádzal Gréckokatolícky zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného a o 10.00 hod. spieval Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky z Košíc.

Aj tento ročník festivalu potvrdil opodstatnenosť organizovania tohto duchovného a kultúrneho podujatia. To, že Festival duchovných piesní byzantského obradu „prežil“ už viac ako štvrť storočia je toho dôkazom. Prináša a udržiava krásu cyrilometodskej tradície a je zárukou zachovania tohto bohatstva aj pre ďalšie generácie.

Organizátormi sú Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove a Združenie Sakrálne spevy Východu. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Mesto Prešov.

Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócs 15.09.2017

www.grkatke.sk

Košice, 16. September (TS KE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 15. septembra sa gréckokatolíci z farností Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie stretli v Máriapócs, najväčšom pútnickom gréckokatolíkov v Maďarsku.

Program začal privítaním miestneho farára, správcu pútnickeho miesta. Nasledovala modlitba posvätného ruženca a akatist k presvätej Bohorodičke. Počas modlitieb v areáli baziliky mnohí pútnici pristúpili k sviatosti zmierenia.

Božskej liturgii predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Vo svojej homílii poukázal na život presvätej Bohorodičky ako model veriaceho človeka pre dnešné časy. Spev viedol chrámový zbor bl. Petra Pavla Gojdiča z Vranova nad Topľou a mládež Košickej eparchie. Na záver počas modlitby molebenu k presvätej Bohorodičke sa konalo myrovanie a výťažok zbierky bol venovaný na pomoc prenasledovaným kresťanom vo svete.

Tento rok to bola už dvadsiata prvá púť slovenských gréckokatolíkov. Púte do mariánskej svätyne v Mariapócsi začali iniciatívou duchovných otcov v rámci svojich farností. V posledných rokoch sa koná jedna spoločná púť pre všetkých gréckokatolíkov. Na púti sa zúčastnilo vyše 2500 veriacich z viac ako 40 farností so svojimi duchovnými otcami.

autor: Maroš Rinik
dátum: 16.09.2017

Paríž 2017

Zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou, Čemerného sa v dňoch od 17.08.2017 do 20.08.2017 predstavil na VII. ročníku medzinárodného festivalu zborového spevu vo Francúzsku.Účasť na festivale podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a mesto Vranov nad Topľou.

Paríž je všetko, čo chceš!“
(Fryderyk Chopin)

Mesto umelcov, histórie, kultúry, krásy, módy, romantiky a lásky. Mottom tohto mesta je latinský výrok „Fluctuat nec mergitur“, v preklade „Zmietaná vo vlnách, no nepotopí sa“. Výrok je napísaný aj na mestskom erbe a pochádza ešte z rímskych čias lodníkov na Seine. O histórií Paríža, jeho kultúre a pamiatkach by sa dalo písať veľmi veľa, pretože na nás dýcha z každej strany, ale my ideme po stopách našich spevákov.

Organizátor festivalu „MRF – MusikReisenFaszination“ pre nich pripravil bohatý a veľmi zaujímavý sprievodný program. Z množstva pamiatok ako prvý navštívili zámok vo Versailles, bývalé sídlo Ľudovíta XIV., kráľa Slnka. Zámok sa skladá z viacerých častí a jeho súčasťou je aj záhrada, ktorej krása spočíva v tom, že je prehľadná a pomerne súmerná. Aké by to bolo byť v Paríži a nevidieť Eiffelovu vežu? Túto krásnu „Železnú dámu“ si zboristi prezreli v koncertný deň. Veža je postavená v blízkosti Seiny na Champ de Mars, kde sa mal konať prvý koncert festivalu, ktorý žiaľ pre nepriazeň počasia musel byť zrušený. Zboristov však počasie neodradilo a poniektorí sa vybrali až na samotný vrchol Eiffelovej veže.

V popoludňajších hodinách 18.08.2017 už náš chrámový zbor vystúpil na „7th Paris Music Festival“ v „American Church in Paris“. Spoluúčinkujúcimi boli orchester z Bosny a Hercegoviny, zboristi z Talianska a slovenský zbor Cantica Collegium musicum z Martina. Práve slovenské zbory pod vedením p. Štefana Sedlického a našej p. Márie Šandorovej ukázali veľkosť svojich sŕdc a lásku k spevu. Zbor bl. P. P. Gojdiča reprezentoval nielen seba, ale aj naše mesto. Roky tvrdej práce, zanietenosť, láska k Bohu a modlitba ich posunuli až do metropoly akou je Paríž.

Tretí deň si mohli zboristi vychutnať prehliadku mesta so sprievodcom, výlet loďou po Seine, večerný Paríž a navštíviť Baziliku Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Sacré-Coeur, ktorá stojí na najvyššom bode v Paríži. Výhľad z tohto miesta je neopísateľný.

Pred cestou domov boli ešte zboristi, so zatajeným dychom, prítomní na sv. omši v Katedrále Notre-Dame (Chrám Matky Božej) priamo v srdci Paríža. Dominanta 130 m dlhá, 50 m široká a 35 m vysoká bola miestom korunovácie Napoleona za cisára, vydávala sa tu Mária Stuartová, Jana z Arku tu bola vyhlásená za svätú. Katedrála sa hrdí aj pokladom v podobe Kristových relikvií, medzi nimi aj tŕňovou korunou.

Odtiaľ ich kroky smerovali do Louvre. Ide o palácový komplex v centre Paríža, bývalé sídlo kráľov, v ktorom je dnes umiestnene jedno z najväčších múzeí sveta – Musée du Louvre. V areáli sa nachádza sklenená pyramída tvoriaca hlavný vstup do zámku. Samotné múzeum má skoro 35 tisíc exponátov a skrýva skvosty ako napr. obraz Mona Lisa od Leonarda da Vinciho. Zboristi stáli aj pod Víťazným oblúkom, ktorý dal postaviť Napoleon Bonaparte na znak svojej sily a víťazstva vo všetkých vojnách, ktoré vyhral. Od Víťazného oblúka sa rozbieha osem veľkých avenue a začína tu slávny parížsky bulvár Avenue des Champs-Élysées. A práve tu skončila cesta našich zboristov. Za štyri dni v Paríži videli množstvo pamiatok, stretli ľudí rôznych národnosti, nabrali nové skúsenosti a duchovne pookriali. Ich poďakovanie patrí v prvom rade Pánu Bohu, že im doprial to všetko zažiť a v zdraví sa vrátiť domov. Z celého srdca ďakujú organizátorom festivalu, dopravcovi p. Kosovi, mestu Vranov nad Topľou a Fondu na podporu umenia.

Text: Ing. Dana Kohanová

Foto: JUDr. Ľubica Kopková a Mgr. Mária Šandorová

Uverejnené napr.:

www.regionvt.sk

www.vranovske.sk

www.vtn-vranov.sk

Návrat hore