Velehrad – Trumau – Viedeň

V dňoch od 26.04.2019 do 28.04.2019

sme spievali na troch nádherných miestach:

Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda

Púť k 9. výročiu úmrtia kardinála T. Špidlíka SJ

Velehrad, Česká republika

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a sv. mučeníkov, Medzinárodný teologický inštitút (ITI)

Gréckokatolícka misia v Rakúsku

Trumau, Rakúsko

Chrám sv. Barbory

o. Juraj Terek (správca Slovenskej gréckokatolíckej misie v Rakúsku)

Viedeň, Rakúsko


Fotogaléria – https://zborppgojdica.sk/galeria/2019-2


„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

a „Podujatie finančne podporilo mesto Vranov nad Topľou“.

 

Návrat hore