Správy a novinky

Poukázanie % z dane

Prinášame Vám základné informácie týkajúce sa postupu

pri poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

* * *

1. Daňovník (zamestnanec, fyzická osoba), ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, predkladá na Daňový úrad VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Prílohou tohto vyhlásenia je POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré vystaví zamestnávateľ. Posledný termín podania je 30.04.2019 a minimálna výška sumy vypočítaných 2% je 3,00 €.


Aktuálne tlačivá:

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby –  Vyhlásenie 2018

  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – Potvrdenie 2018

Jednotlivé tlačivá je možné odniesť (zaslať) na Daňový úrad osobne.

Alebo stačí, ak Potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte p. dirigentke, prípadne niekomu zo zboru.

Telefónny kontakt – 0918 737 539 – Mgr. Mária Šandorová


2. Daňovník (zamestnanec, fyzická osoba), ktorý sám podáva daňové priznanie k  dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, vyplní vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania. Upozornenie – v danom oddiele nezabudnúť na podpis!

Od 01.01.2019 podávajú aj živnostníci daňové priznania ELEKTRONICKY!

3. Daňovník (podnikateľ, subjekt, obchodná spoločnosť), ktorý má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby, vyplní vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

4. Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3%, t.j. ste v zdaňovacom období vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinní predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve).


Základné údaje potrebné k poukázaniu % z dane:

Obchodné meno (názov): Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Námestie bl. P. P. Gojdiča 327, 093 03  Vranov nad Topľou

IČO: 42230853

Občianske združenie je riadne uvedené v zozname prijímateľov (15.01.2019), ktorý zverejňuje Notárska komora SR – www.notar.sk

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % , zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Oznámené nám bude meno a adresa, nie však suma.


ĎAKUJEME!!!

Nemecko 2018

8. BADENIA ADVENT MUSIC FESTIVAL

V dňoch od 05.12.2018 do 10.12.2018 sa náš chrámový zbor zúčastnil na

festivale v nemeckom meste Baden-Baden

pod názvom „8. BADENIA ADVENT MUSIC FESTIVAL“,

ktorý bol organizovaný MusikReisenFaszination.

Na festivale vystúpili zbory z Rumunska, Poľska, Spojeného kráľovstva, Írska, Talianska.

Našu účasť na tomto festivale finančne podporil z verejných zdrojov

Fond na podporu umenia.


Fotografie a informácie o festivale nájdete tu:

https://zborppgojdica.sk/galeria/2018-2/gallery/nemecko-2018

http://www.vtn-vranov.sk

https://vranovske.sk

CHORVÁTSKO 2018

II. ADRIATIC DANCE AND MUSIC FESTIVAL

CROATIA 2018

V dňoch od 12. júla 2018 do 15. júla 2018 sa náš chrámový zbor predstavil

na druhom ročníku festivalu „Adriatic Festival“ v Chorvátsku (Krk, Novi Vinodolski).

Na pobreží Jadranského mora reprezentoval nielen seba, ale aj naše mesto a krajinu.

V rámci festivalových dní zboristi odspievali dve koncertné pásma a v nedeľu vystúpili aj vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Crikvenici.

Podujatie finančne podporilo mesto Vranov nad Topľou a taktiež celý tento projekt

bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

***

Fotografie z festivalu si môžete pozrieť na internetovej stránke:

 https://zborppgojdica.sk/galeria/2018-2/gallery/chorvatsko-2018

https://www.croatiaevent.com/adriatic-festival/photos

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1755521784569541.1073741895.214810421974026&type=3