Správy a novinky

Medzinárodný festival – Preveza, Grécko – júl 2019

Náš chrámový zbor bol vybraný spomedzi množstva uchádzačov a dostal možnosť predstaviť sa na 37. Medzinárodnom zborovom festivale a súťaži „International Choral Festival of Preveza“ v Grécku. Koncertné vystúpenia sa budú konať vo viacerých kostoloch a na idylických miestach v Preveze.

Medzi hudobnými telesami napr. z Ruska, USA, Poľska, Izraela, Indonézie, Nemecka, Bulharska, Rumunska, Bosny a Hercegoviny budeme reprezentovať nielen samých seba, ale aj naše mesto a republiku.

Šumiac 01.06.2019

V sobotu 01.06.2019 sme spievali na odpustovej slávnosti

pri príležitosti chrámového sviatku Nanebovstúpenia Pána vo farnosti Šumiac.

Archijerská liturgia bola za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa a vladyku Petra Rusnáka.

Poďakovanie

Milí priatelia a priaznivci zborového spevu,

veľmi pekne sa Vám chceme poďakovať za podporu činnosti nášho chrámového zboru a darovanie 2% z dane z príjmov. Nesmierne si to vážime! 

Velehrad – Trumau – Viedeň

V dňoch od 26.04.2019 do 28.04.2019

sme spievali na troch nádherných miestach:

Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda

Púť k 9. výročiu úmrtia kardinála T. Špidlíka SJ

Velehrad, Česká republika

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a sv. mučeníkov, Medzinárodný teologický inštitút (ITI)

Gréckokatolícka misia v Rakúsku

Trumau, Rakúsko

Chrám sv. Barbory

o. Juraj Terek (správca Slovenskej gréckokatolíckej misie v Rakúsku)

Viedeň, Rakúsko


Fotogaléria – https://zborppgojdica.sk/galeria/2019-2


„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

a „Podujatie finančne podporilo mesto Vranov nad Topľou“.