Správy a novinky

Životné jubileum našej dirigentky

Práca s ľuďmi býva niekedy nesmierne ťažká. Naučiť ich niečo, viesť a motivovať si vyžaduje človeka pevnej vôle, človeka odhodlaného bojovať. Prečo to píšeme? Za úspechmi nášho zboru stojí dôležitá osoba, ktorá si v dnešný deň zaslúži oveľa väčšiu našu pozornosť. 😉
🎶 Mária Šandorová, naša Marika (ako ju my voláme), diriguje zbor už viac než 30 rokov. 👏 Prispôsobila tomu svoj život, rodinu, prácu. Zanietenosť, láskavosť, sila a viera ju ženú vpred a my sme jej za to nesmierne vďační. Každá jej pochvala, upozornenie, či zdvihnuté obočie pre nás niečo znamená.
🍀 Dovoľ nám, drahá Marika, aby sme Ti zablahoželali k Tvojmu dnešnému životnému jubileu. 💐 Do ďalších rokov Ti vyprosujeme u Pána Boha mnoho milostí, zdravie, šťastie, lásku, rodinnú i pracovnú pohodu. Nech si plná elánu, nech Ťa úsmev neopúšťa a nech ešte dlhé roky tvoríme krásnu zborovú rodinu! ❤
Tvoji „Gojdičovci“
„Živite ľudije na blaho svita, našej Marike mnohaja lita…“ 🍾🥂

Sv. liturgia so Sv. Otcom Františkom 14.09.2021

Na sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom

sme v  Prešove spievali sv. liturgiu, ktorá bola celebrovaná

Sv. Otcom Františkom.

Bola to pre nás obrovská pocta! Spolu s Katedrálnym zborom sv. Cyrila a Metoda z Košíc sme vytvorili jeden celok, ktorý sa po hodinách nácvikov, sústredení postavil na pódium vedľa Sv. Otca Františka. Sú to neopísateľné pocity, ktoré navždy ostanú v našich srdciach. Gesto, ktoré nám ukázal Sv. Otec na záver liturgie nám navodilo úsmev, ale aj obrovskú chuť ďalej tvoriť a spievať na oslavu Najvyššieho. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Veríme, že krása byzantských spevov otvorila mnohým srdcia.

 

Odpustová slávnosť v Košiciach

V nedeľu 05.09.2021 sme spievali spolu s Katedrálnym zborom sv. Cyrila a Metoda na odpustovej slávnosti v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Bola to pre nás aj generálka pred sv. liturgiou so Sv. Otcom Františkom v Prešove.

 

Fatimská sobota a Akatist k Presvätej Bohorodičke

Sobota 04.09.2021 pre nás znamenala vystúpenie v dvoch Bazilikách. Prvou bola Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, kde sme spievali na sv. liturgii (Fatimská sobota) a druhou bola Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou, kde v našom podaní zaznel Akatist k Presvätej Bohorodičke.

Príprava na sv. liturgiu so Sv. Otcom v Prešove

Už niekoľko týždňov sa spolu s Katedrálnym zborom sv. Cyrila a Metoda z Košíc veľmi svedomito pripravujeme na príchod Sv. Otca Františka do Prešova. Boli sme totiž poctení sprevádzať spevom slávnostnú svätú liturgiu. Je to pre nás obrovská výzva, občas boj a zároveň zadosťučinenie za všetky tie roky našej práce. Veríme, že s Božou pomocou to zvládneme. 🍀🍀🍀
A ako vyzerajú naše spoločné stretnutia? Nech sa páči, zopár záberov Vám ukážeme. 😂
Diruguje: Lucia Lovašová 👍

Ľutina 2021

V nedeľu 22. augusta 2021 sme slávili archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Ľutine. Aarchijerejskú svätú liturgiu viedol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a homíliu ohlásil przemyšlsko-waršavský arcibiskup metropolita Eugen Popovič. Spolu s nimi koncelebroval aj vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Spevom túto slávnosť doprevádzal náš chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča a katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc.

Záznam si môžete pozrieť na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320#5794

Scroll to Top