CHRISTOS VOSKRESE!

„Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol

a tým, čo sú v hroboch, život daroval.“

 

Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky.

Christos voskrese! Voistinu voskrese!