Životné jubileum našej dirigentky

Práca s ľuďmi býva niekedy nesmierne ťažká. Naučiť ich niečo, viesť a motivovať si vyžaduje človeka pevnej vôle, človeka odhodlaného bojovať. Prečo to píšeme? Za úspechmi nášho zboru stojí dôležitá osoba, ktorá si v dnešný deň zaslúži oveľa väčšiu našu pozornosť. ?
? Mária Šandorová, naša Marika (ako ju my voláme), diriguje zbor už viac než 30 rokov. ? Prispôsobila tomu svoj život, rodinu, prácu. Zanietenosť, láskavosť, sila a viera ju ženú vpred a my sme jej za to nesmierne vďační. Každá jej pochvala, upozornenie, či zdvihnuté obočie pre nás niečo znamená.
? Dovoľ nám, drahá Marika, aby sme Ti zablahoželali k Tvojmu dnešnému životnému jubileu. ? Do ďalších rokov Ti vyprosujeme u Pána Boha mnoho milostí, zdravie, šťastie, lásku, rodinnú i pracovnú pohodu. Nech si plná elánu, nech Ťa úsmev neopúšťa a nech ešte dlhé roky tvoríme krásnu zborovú rodinu! ❤
Tvoji „Gojdičovci“
„Živite ľudije na blaho svita, našej Marike mnohaja lita…“ ??
Návrat hore