Trnavská novéna 2023

Náš chrámový zbor bol v tomto roku súčasťou deväťdňovej pobožnosti Trnavská novéna. Tento ročník bol tematicky spätý s apoštolským listom Svätého Otca Františka, ktorý napísal pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Františka Saleského Totum amoris est – Všetko je z lásky (Všetko prináleží láske).
V sobotu 18. novembra 2023 sme spievali sv. liturgiu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, ktorú slúžil o. Marián Sabol, farár gréckokatolíckej farnosti sv. Lukáša v Trnave. Medzi prítomnými kňazmi bol napr. aj o. František Takáč (v minulosti kaplán v našej farnosti). Silným momentom bolo pre nás podanie rúk a požehnanie od trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha.
Nedeľnú sv. omšu sme spievali v Kláštore najsvätejšej Bohorodičky v Horných Orešanoch. Slúžil ju náš rodák Vladimír Bartko. Medzi prítomnými boli sestričky benediktínky a miestni veriaci, ktorí pravidelne navštevujú kláštor. Všetkým ďakujeme za milé a vrúcne prijatie, slová vďaky a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Návrat hore