Sobáš Štefanovce

V sobotu 17.09.2022 sme spievali sobáš v Štefanovciach.

Mladomanželom želám veľa zdravia, lásky, vzájomného porozumenia

a vyprosujeme veľa Božích milostí.

Scroll to Top