Sobáš v Štefanovciach a Michalovciach

V sobotu 17.09.2022 sme spievali sobáš v Štefanovciach

a v sobotu 01.10.2022 v Michalovciach.

„Mladomanželom želám veľa zdravia, lásky, vzájomného porozumenia

a vyprosujeme veľa Božích milostí.“

Návrat hore