Pietna spomienka

26.08.2022 – Panychída, pietna spomienka na vojenskom cintoríne v Čemernom

Návrat hore