Odpustová slávnosť, Ľutina

Počas víkendu 19. a 20. augusta 2023 sa na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov v Ľutine uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky , počas ktorej si duchovenstvo a veriaci pripomenuli 35. výročie ustanovenia miestneho chrámu na baziliku minor.

Slávnostnú nedeľnú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák, spolu s ním koncelebrovali vladyka Ján Babjak SJ, vladyka Milan Lach SJ a niekoľko desiatok kňazov. Homíliu ohlásil archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie

Spevom svätú liturgiu viedol náš Chrámový zbor bl. biskupa PP Gojdiča z Vranova nad Topľou, Čemerného , mládežnícky zbor sv. Petra a Pavla z Milpoša a speváčka ľudových a náboženských piesní Monika Kandráčová.

Celý článok si môžete prečítať na:  https://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3871

Záznam z nedeľnej sv. liturgie nájdete na:  https://www.tvlux.sk/archiv/play/_31010

Návrat hore