Odpustová slávnosť, Čemerné

Odpustová slávnosť v našom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Čemernom

Slávnostná sv. liturgia 13.08.2023

Návrat hore