Odpustová slávnosť v našom chráme

V nedeľu 8. augusta 2021 sme spievali na odpustovej sv. liturgii v našej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou, Čemernom.

Hlavným hosťom tejto slávnosti bol vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR, ktorý bol od 5. júla 2018 do 20. októbra 2020 eparchiálnym biskupom Eparchie svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte v Kanade. Pozvanie prijal aj o. Marcel Stanko (rímskokatolícka farnosť Fatimskej Panny Márie, Čemerné) a diakon Martin Vasko. Nechýbali ani naši domáci kňazi o. Peter Gavaľa a o. Matúš Sejka.

Svojou prítomnosťou nás poctili aj zástupcovia mesta Ing. Ján Ragan (primátor) a Ing. Milan Tkáč (viceprimátor).

ĎAKUJEME!

Návrat hore