Ocenenie a poďakovanie

Vo štvrtok 14. októbra 2021 v Kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove ocenil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 47 ľudí, ktorí svojou prácou a obetavou službou pomáhali pri prípravách a počas návštevy Svätého Otca Františka v Prešove.

Medzi ocenenými bola aj naša pani dirigentka Mgr. Mária Šandorová.

Zdroj: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3587

Galéria: http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id=1695

Návrat hore