Naša zborová rodina v roku 2022

Ani sme sa nenazdali a končí ďalší rok. Môžeme povedať, že bol pre nás rokom úspešným, rokom výnimočných chvíľ, neopísateľných zážitkov, vzácnych ocenení, ale aj rokom, v ktorom sme vyronili slzy šťastia, avšak žiaľ aj smútku. Každé jedno stretnutie nás hnalo vpred. S pomocou pána Boha sme zdolávali prekážky a hľadali možnosti upevniť vieru, pookriať, načerpať silu a spievať s láskou pre Vás. Vyslovujeme obrovské ĎAKUJEME Vám všetkým za milé priania, slová vďaky, úcty. Verte, že nám to pomáha v ďalšej tvorbe. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú, našej farnosti, mestu Vranov nad Topľou, Prešovskému samosprávnemu kraju, Fondu na podporu umenia a ďalším.

Čo všetko sme zažili v roku 2022? Po boku kňazov, biskupov, arcibiskupov sme spievali sv. liturgie, odpustové slávnosti, sobáše, žiaľ aj pohreby. Ťažkým bol pre nás odchod nášho Tibora „vičnaja mu pamjať“. Zúčastnili sme sa na pietnej spomienke na Vojenskom cintoríne v Čemernom, spievali Akatist v Bazilike Minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Pri Akatiste sa zastavíme, pretože sme v Klokočove Akatist aj nahrávali, a to na počesť divotvornej klokočovskej ikony. Spievali sme na posviacke obnoveného chrámu Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa vo Vechci. V Taliansku sme sa zúčastnili na medzinárodnom festivale „Toscana Music Festival, Montecatini“. A v poslednom rade sme reprezentovali seba, našu farnosť, mesto a Slovensko na dvoch významných medzinárodných súťažiach, z ktorých sme si priniesli dve striebra. V Českej republike to bol festival „Musica Orbis Prague Festival“, kde sme dostali aj špeciálnu cenu poroty za uchovávanie tradícií a v Bratislave to bol festival „Bratislava Cantat II.“. A nezabúdame ani na naše koncoročné sústredenie v Zuberci, kde sme načerpali sily do ďalšej našej činnosti.

Na záver chceme poďakovať osobe, bez ktorej by sme tu dnes neboli. Našej drahej dirigentke, našej Marike. Viac ako polovičku života obetovala činnosti zboru. Vedie a diriguje zbor od samého začiatku. Popri práci, rodine dokázala vychovať „ďalšie dieťa“. Pasuje sa s neľahkými situáciami, s povahami nás všetkých. Vytvára dielo, ktoré už 33 rokov ukazuje svoju kvalitu nielen doma, ale aj v zahraničí. Je to obdivuhodný životný príbeh a nesmierne si vážime, že sme jeho súčasťou. ĎAKUJEME Marika, Tvoji Gojdičovci.

A Vám, drahí priatelia, dovoľte, aby sme do nového roku zapriali pevné zdravie, silu, vieru, lásku a odhodlanosť na každú životnú cestu. Mnohaja i blahaja lita!

Návrat hore