Náš rok 2023

Aký bol?

Krásny, plný zážitkov, úžasných miest, spomienok a zároveň náročný.

Hodiny strávené prípravami, nácvikmi, cestovaním, ale všetko stalo za to. Slová vďaky, uznania nás vždy ženú vpred a práve v takých chvíľach vidíme, že to dáva zmysel.

Duchovnosť, ľudskosť a odhodlanie nám pomáhajú zdolávať nové výzvy a tie nás čakajú aj v roku 2024.

Ďakujeme všetkým, ktorí pri nás stoja a podporujú nás, no najväčšie ĎAKUJEME patrí tej, ktorá pre nás obetuváva všetko, dáva tomu celému dušu…našej drahej dirigentke.

Návrat hore