Jasná Hora v Čenstochovej

Milý pozdrav pre nás z Čenstochovej, ale zároveň srdečná gratulácia od nás Vladkovi Bartkovi, ktorý v týchto dňoch ako pavlínsky bohoslovec zložil večné sľuby na Jasnej Hore v Čenstochovej.

Návrat hore