Biskupská vysviacka vladyku Jonáša

ĎAKUJEME 🙏


Silný okamih, ktorý v nás bude ešte dlho doznievať. Spojením nášho chrámového zboru a Kňazského zboru sv. Jána Damaského sme vytvorili hudobné teleso, ktoré pod vedením našej dirigentky spevom doprevádzalo celú slávnosť biskupskej vysviacky vladyku Jonáša (Jozef Maxim) v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Záznam z vysviacky si môžete pozrieť tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/446952

Jonáš Maxim „U Pána je spása“

Návrat hore