Biskupská vysviacka s našou účasťou

V sobotu 27. januára sa očí všetkých gréckokatolíkov na Slovensku budú upierať do prešovskej Katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde o 10.00 hod. prijme biskupskú chirotóniu (vysviacku) hieromních, a do konca minulého roka igumen Svätouspenskej univskej lavry Jonáš (Jozef Maxim).
Archijerejská svätá liturgia, ktorej na začiatku bude predsedať hlavný svätiteľ a kazateľ, vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, sa začne veľkým liturgickým sprievodom. Účasť na biskupskej vysviacke potvrdilo takmer 60 arcibiskupov a biskupov z celého sveta, spoločne s nimi bude koncelebrovať viac ako 250 kňazov a diakonov. Medzi zúčastnenými biskupmi bude aj väčší arcibiskup kyjevsko-haličský a Hlava ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi vladyka Sviatoslav Ševčuk, biskupi zo Spojených štátov amerických, Ukrajiny, ako aj skoro všetci biskupi spravujúci eparchie, ktoré vzišli z prvej materskej Mukačevskej eparchie, z ktorej bola vyčlenená a v roku 1818 erigovaná aj Prešovská eparchia.
Modliace spoločenstvo budú tvoriť aj generálni predstavení mužských a ženských rehoľných spoločenstiev ostatní členovia rehoľí, ako aj približne 20 mníchov studitov, spolubratov nového arcibiskupa Jonáša.
Po tom čo hlavný svätiteľ a ostatní biskupi vložia ruky na kandidáta Jonáša, bude svätenec na seba obliekať jednotlivé časti biskupského oblečenia. Omofór mu bude odovzdaný apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Nicolom Girasolim. Po oblečení sa do plného biskupského rúcha bude vladyka Jonáš intronizovaný na prešovský metropolitný stolec a bude mu odovzdané žezlo, ako novému pastierovi, ktorý sa má duchovne starať o jemu zverený ľud. Vladyka Jonáš sa od tohto momentu stáva 9. sídelným biskupom Prešovskej archieparchie a druhým metropolitom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Po intronizácii sa pokračuje v slávení svätej božskej liturgie, ktorej už bude predsedať nový prešovský arcibiskup Jonáš. Celú slávnosť bude spevom doprevádzať zbor, ktorý budú tvoriť členovia Chrámového zboru bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného a členovia Kňazského zboru sv. Jána Damaského, všetci spoločne pod vedením dirigentky Márie Šandorovej. Slávnosť svojím spevom obohatí aj Chrámový zbor KLIROS z Ľvova z Ukrajiny, ktorý diriguje Neľa Iľčenko.
Z kapacitných dôvodov sa do katedrály dostanú iba kňazi a pozvaní hostia. Pre ostatných veriacich sú pripravené priľahlé priestory – chodba pri katedrále a aula na Gréckokatolíckej teologickej fakulte. V týchto priestoroch bude možné sledovať slávnosť prostredníctvom prenosu, kňazi tam prídu rozdávať sväté prijímanie a novovysvätený vladyka Jonáš príde na konci slávnosti požehnať Boží ľud. Zaujať miesta je potrebné najneskôr do 9:40 hod.
V čase začiatku sprievodu o 10.00 a na konci slávnosti približne o 14.00 bude na 10 minút pozastavená doprava v úseku pred katedrálou sv. Jána Krstiteľa v Prešove. V priamom televíznom prenose bude celú slávnosť vysielať RTVS na Dvojke, TV Lux, TV Logos, TV Zemplín a v priamom rozhlasovom prenose Rádio Lumen.
V deň biskupskej vysviacky, v sobotu 27. januára 2024 o 12:00 hod., v každom chráme celej metropolie zaznejú všetky zvony na päť minút. Bude to na znak spoločnej radosti z tejto vzácnej historickej chvíle a pozvanie k vďačnosti Bohu a k modlitbe za otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, ktorého biskupským heslom sú slová z knihy proroka Jonáša „U Pána je spása.“
Na ďalší deň, v nedeľu 28. januára o 10.00, bude metropolita Jonáš sláviť svoju primičnú archijerejskú svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Spolu s ním budú koncelebrovať viacerí biskupi, ktorí tu zostanú po sobotňajšej slávnosti a kňazi z Prešovskej metropolie. Vladyka Sviatoslav Ševčuk, hlava ukrajinských gréckokatolíkov navštívi v nedeľu Košice, kde o 09.00 bude v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky predsedať sláveniu archijerejskej svätej liturgie a navštívi aj komunitné centrum zriadené eparchiou pre odídencov z Ukrajiny žijúcich v Košiciach a v okolí. Vladyka Benedikt Aleksijčuk, spolusvätiteľ vladyku Jonáša, bude v nedeľu o 10.00 sláviť svätú liturgiu na prešovskom sídlisku Sekčov v Chráme Povýšenia sv. Kríža.
Pripomíname ešte všetkým zástupcom médií, že na sobotňajšiu slávnosť je potrebné sa akreditovať zaslaním údajov (meno, redakcia, funkcia /reportér, fotograf, kameraman/, dátum narodenia, číslo OP, mobil, email) na adresu akreditacia@tkkbs.sk najneskôr do piatku 26. januára 2024 do 12:00. Vzhľadom na viaceré opatrenia prosíme zástupcov médií, aby prišli najneskôr do 9:15 na vrátnicu arcibiskupského úradu (Hlavná 1, Prešov), odkiaľ budú presmerovaní do miestnosti pre novinárov. Po skončení slávnosti zhruba o 14.30 je pre médiá naplánovaný krátky brífing s novým prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom.
Návrat hore