Archijerejské požehnanie našim členom

Mons. Ján Babjak SJ udelil archijerejské požehnanie a zároveň vyslovil poďakovanie individuálne každému členovi nášho zboru za obetavú službu pri nácvikoch a speve v zmiešanom speváckom zbore na achijerejskej sv. liturgii so Sv. Otcom Františkom v Prešove.
Je to pre nás gesto, ktoré posilnilo spomienku na túto slávnosť.
Z celého srdca ĎAKUJEME! ❤

Návrat hore