Striebro z festivalu Bratislava Cantat 2022

V dňoch od 07.10.2022 do 09.10.2022 sme sa zúčastnili na
8. ročníku medzinárodného festivalu „BRATISLAVA CANTAT II. 2022“.
Organizátori festivalu pripravili pre účinkujúcich koncerty a súťažné vystúpenia,
ktoré sa konali v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
Odborná porota udelila nášmu zboru
strieborné pásmo v kategórií „Byzantská sakrálna hudba“.
„Projekt podporený z rozpočtu PSK“
Návrat hore