Repertoár

Zbor nacvičil veľký počet chorálov a skladieb. Spomenieme aspoň časť repertoáru:

 • Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho – slovenská a staroslovienska,
 • Spev na sobáši v chráme,
 • Akatist k Bohorodičke,
 • Duchovné akadémie – Cyrilo-Metodská, Mariánska (K Bohorodičke), Vianočná,
 • Staroslovienske liturgické piesne,
 • Slovenské liturgické piesne,
 • Duchovné a cirkevné piesne vianočné, veľkonočné, mariánske, latinské, nemecké, české a iné.
 • Panychída,
 • Pohrebné obrady.

Výber skladieb z repertoáru

 1. Aliluja (Kedrov)
 2. Anhel vopijaše (Kočanovský)
 3. Blahoslovi duše (Kedrov)
 4. Bogorodičnije pesnopenija – Ne imamy inyja pomošči (kyjevský nápev)
 5. Bohorodice divo radujsja (Rachmaninov, Archangeľský)
 6. Božij Syn dnes narodilsja (koleda – upravil: Štefan Eperješi, upravil: Š. Ladižinský)
 7. Budi imja Hospodne (Ladižinský, Bortňanskij, Vinogradov)
 8. Búvaj dieťa krásne (koleda – upravil: Štefan Eperješi)
 9. Da ispolňatsja (Vedeľ, Bortňanský, Slonov, Muzičeska, Rjabčenko)
 10. Divnaja novina (upravil: Š. Ladižinský)
 11. Dobrý pastier sa narodil (upravil Štefan Ladižinský)
 12. Dostojno jest (Verbickij, Bortňanskij, Čajkovskij)
 13. Cheruvimskaja, Iže Cheruvimy (Bortňanský, Rjabčenko, Slonov)
 14. Christos aneste
 15. Christos anesty (Arnoľd, Zajcev)
 16. Christos raždajetsja (upravil: Štefan Ladižinský)
 17. Christos voskrese č. 6 (Slonov, Verbickij, Kedrov)
 18. Christos voskrese č. 7
 19. Christos voskrese I (Ljudkevič)
 20. Chvalite Hospoda (Štefan Ladižinský, Arnoľd)
 21. Jasna zvizda
 22. Jelici
 23. Kedy jasna hvizda
 24. Marija syna rodila
 25. Mnohaja lita (Smirnov, Bortňanský)
 26. Na nebi zirka (Matjuk, Štefan Eperješi)
 27. Nebo i zemľa (Turčaninov, Viflajev, Slonov)
 28. Otče náš (Ľvov, Kedrov, Verbický)
 29. Pod Tvoju milosť (Lapajew, Golovanov, Ladižinský)
 30. Radosť nam sja javila (Ljudkevič)
 31. Radosť sja nam javľajet
 32. Radujte sja vsi ľudije (Bortňanský, Ladižinský)
 33. S nami Boh (Rachmaninov)
 34. Slava Isusu Christu
 35. Slava – Jedinorodnij (Viflajev, Verbický, Turčaninov)
 36. Sotvori Hospodi (Bilikovskij)
 37. Spasi nás … (Štefan Ladižinský)
 38. Svätý, svätý, svätý … (Svjatyj Bože) (Štefan Ladižinský, Verbický)
 39. Svite tichij (Archangeľský)
 40. Svjat, svjat, svjat (Kedrov, Limakin, Mokranjec, Verbický)
 41. Što za radosť (Š. Eperješi)
 42. Tebe pojem (Čajkovský, Kedrov, Česnokov, Bortňanský, Mokranjec)
 43. Tichá noc (Fr. Gruber)
 44. Trisvjatoje (Peter Škvarenina, Lapajev)
 45. Tropar Paschy
 46. Ty si Peter skala (Troparion Paschy, byzantský spev)
 47. Velik deň … (ŠtefanLadižinský)
 48. V načale bie Slovo (Štefan Ladižinský)
 49. V Viflejemi (Bortňanský)
 50. Viruju (Grečaninov)
 51. Z tamtej strany jarka
Návrat hore