3. CD – „Tebe pojem“

Duchovné piesne:

1. Bohorodice Divo (Ladižinský)

2. Blahoslovi duše (Kedrov)

3. Slava Otcu (Verbický)

4. Svjatyj Bože (Ladižinský)

5. Iže Cheruvimy (Muzičesku)

6. Jako da Carja (Muzičesku)

7. Iže Cheruvimy (Slonov)

8. Jako da Carja (Slonov)

9. Svjat (Verbický)

10. Tebe pojem (Mokranjec)

11. Dostojno jest (Bortňanský)

12. Otče náš (Verbický)

13. Chvalite Hospoda (Zajcev)

14. Chvalite Hospoda (Ždanov)

15. Ne imamy inyja pomošči (Kyjev. nápev)

16. V načale bie Slovo (Ladižinský)

17. Prijdyte (Ladižinský)

18. Božij Syn dnes narodilsja (Ladižinský)

19. Divnaja novina (Kosťuk)

20. Radosť nam sja javila (Ludkevič)

21. V Viflejemi (Ladižinský)

22. Nebo i zemľa (Ľudová koleda)

23. Mnohaja lita (Ladižinský)


Nahrané v: Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove n.T. – Čemernom

Hudobná a technická realizácia: Rondo Recording Vranov nad Topľou

Hudobná réžia: Mgr. Jana Višňovská, Mgr. Mária Šandorová

Grafická úprava: Ing. arch. Marek Záhorák

Vydané: marec 2004


 

Návrat hore