TAKTO MILO SME BOLI POCTENÍ…

Český rozhlas, stanica Vltava vo svojom programe „Výlety s Vltavou“ každoročne zavedie poslucháčov na zaujímave miesta Čiech, Moravy, ale aj Slovenska. Tohtoročnú úvodnú sériu letných vysielaní venovali putovaniu po „cyrilometodských chodníkoch“.  Predstavené boli lokality ako Velehrad, Radhošť, Devín, Klimentek, Bojná, pútnické miesto Skalka pri Trenčíne.

Desať rozhlasových reportáži bolo spestrených hudobnými vstupmi z nášho CD „Na počiatku bolo Slovo…“

Všetkých 10 reportáži si môžete vypočuť tu: www.vltava.rozhlas.cz

Ď A K U J E M E !


Podrobné informácie cyrilometodskom putovaní: www.program.rozhlas.cz

Návrat hore