Šumiac 01.06.2019

V sobotu 01.06.2019 sme spievali na odpustovej slávnosti

pri príležitosti chrámového sviatku Nanebovstúpenia Pána vo farnosti Šumiac.

Archijerská liturgia bola za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa a vladyku Petra Rusnáka.

Návrat hore