130. výročie narodenia „nášho“ patróna

Jedným z výročí prebiehajúceho Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 je aj 130. výročie narodenia blahoslaveného prešovského biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM. V sobotu 21. júla sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť k jeho úcte, pri ktorej ho prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ vyhlásil za patróna mesta Prešov. Počas archijerejskej svätej liturgie zároveň udelil diakonské svätenie a posvätil štyri nové obrazy v katedrále. Slávnosť nádherným liturgickým spevom sprevádzal náš Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného pod vedením Márie Šandorovej.

Viac na:

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2900

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180721007

https://presov.korzar.sme.sk/c/20875616/blahoslaveny-p-p-gojdic-sa-stal-patronom-mesta-presov.html

 

Návrat hore