Napísali o nás

Ruženec za Slovensko 23.02.2020

Dňa 23. februára 2020 sa takmer 3 tisíc veriacich zišlo v popradskej aréne

na modlitbovom stretnutí Ruženec za Slovensko.

Podujatie zorganizovala iniciatíva Slovenský dohovor za rodinu a uskutočnilo sa pod záštitou prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. Program stretnutia tvorili svedectvá a katechézy, ktoré boli popretkávané modlitbou posvätného ruženca.

Vyvrcholením stretnutia bola večerná archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Spolu s ním koncelebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, ktorý sa prihovoril aj v kázni, Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, približne 50 kňazov a dvaja diakoni.

Spevom doprevádzal svätú liturgiu náš chrámový zbor. 

Fotogaléria – klik: Ruženec za Slovensko 23.02.2020


Zdroj: www.grkatpo.sk  a www.slovenskydohovorzarodinu.sk

Náš BRAT LUKÁŠ

„Keď sa syn vzdá svojich rodičov, pretože je poslušný svojmu povolaniu, Ježiš Kristus zaujme miesto v rodine.“  
       (Saint John Bosco)

Druhá adventná nedeľa bude v našej kronike zapísaná veľkými písmenami.

Za 30 rokov pôsobenia sme navštívili množstvo miest, spievali na rôznych podujatiach, stretli obdivuhodných ľudí, ale dnes sme sa dokázali zomknúť a so slzami v očiach podporiť nášho speváka Lukáša na novej ceste.

Zanechať všetko a obliecť si biely habit, tak to si vyžaduje silného človeka a my sme nesmierne hrdí, že si NÁŠ!!!

Aj keď sa v nás bijú emócie, tak Ti z celého srdca prajeme, aby Tvoja viera v Matku Božiu, pevná vôľa, odhodlanie a ľudskosť zvíťazili v Tvojom srdci.

Ďakujeme…

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej v Poľsku 

8. december 2019

https://zborppgojdica.sk/galeria/2019-2/gallery/nas-brat-lukas-08-12-2019-obliecka

„Hudba a spev, to je dar nebies.”

28. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu sa uskutočnil v Prešove

18.11.2019 Valéria Hricovová

„Hudba a spev, to je dar nebies.” Týmito slovami otvorila v sobotu 9. novembra 2019 o 14.00 hod. festivalový koncert 28. ročníka Festivalu duchovných piesní byzantského obradu konferencierka Mária Kuderjavá. Pod klenbou gréckokatolíckeho Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa sa rozozvučali tóny v podaní deviatich speváckych zborov, ktoré svojím spevom udržiavajú a šíria tradíciu byzantských liturgických a príležitostných duchovných piesní. Každé spevácke teleso obohatilo festivalový koncert svojou originalitou a svojským interpretačným štýlom. Napriek rozdielnosti v interpretácii a personálnom obsadení jednotlivých zborov dokázali vytvoriť úžasnú jednotnú atmosféru a poskytli divákom hlboký umelecký a duchovný zážitok.

Koncert otvoril domáci Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa. Po ňom sa predstavil Zbor sv. Sedmopočetníkov zo Sobraniec, ktorý svojím premiérovým vystúpením na festivale zožal veľmi pozitívne ohlasy. Vekom aj duchom mladý zbor Byzantion z Lipian už na festivale účinkoval a svojím výkonom ani tento krát divákov nesklamal. Miešaný spevácky zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou je stálym účastníkom festivalu a svojou kvalitou aj počtom členov patrí k stáliciam medzi chrámovými zbormi byzantského obradu. Prvú časť koncertu uzavrel Gréckokatolícky zbor Stauros z Prešova-Sekčova, ktorý v tomto roku oslávil 10. výročie svojho založenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť diania vo Farnosti Povýšenia sv. Kríža. V druhej časti ako prvý vystúpil Kňazský zbor sv. Jakuba. Každoročne prináša krásu a hĺbku spievanej modlitby a prehlbuje duchovný rozmer celého podujatia. Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného sa môže pochváliť mnohými úspechmi na Slovensku aj v zahraničí a svojím umelecky kvalitným vystúpením je vždy veľkým prínosom pre festivalový koncert. Mužský štvorhlasný Zbor sv. Romana Sladkopevca tvoria seminaristi Kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Ich krásny spev môžeme často počuť v priamych prenosoch svätých liturgií, pri rôznych cirkevných slávnostiach a pravidelne na festivale. Tento rok sa zbor predstavil v novom početnejšom obsadení. Ako posledný spieval Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy. Je to zbor, ktorý je už samozrejmou súčasťou programu festivalového koncertu a z roka na rok presviedča všetkých poslucháčov o zvyšovaní svojej umeleckej kvality. Zbor sv. Jozefa pri Bazilike Svätého Ducha z Michaloviec sa festivalu nezúčastnil kvôli onemocneniu dirigentky zboru.

V závere koncertu jednotu všetkých speváckych zborov potvrdil nádherný spoločný spev oslavnej liturgickej piesne „Budi imja Hospodne” od Dmitrija Bortňanského. V mene vladyku Jána Babjaka SJ sa všetkým účinkujúcim prihovoril protosynkel Mons. Ľubomír Petrík, ktorý poďakoval všetkým účinkujúcim za ich spev, ktorým sa modlia, za ich ochotu a obetu pri nácvikoch. To, že zbory existujú a priberajú nových členov je dôkazom toho, že živý Kristus je prítomný v našich farnostiach. V závere príhovoru použil prirovnanie liturgického spevu a ikon – tak ako vo farbách ikon je zapísané Božie slovo, tak je v liturgickom speve zapísané v ľudských hlasoch.

Celý článok nájdete na: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3210

Fotogaléria z festivalu na www.grkatpo.sk

FESTIVAL DUCHOVNÝCH PIESNÍ V PREŠOVE

V sobotu 9. novembra 2019 sme vystúpili na

XXVIII. ročníku Festivalu duchovných piesní byzantského obradu,

ktorý sa uskutočnil v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.


Ďakujeme Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu Prešov a Združeniu Sakrálne spevy Východu za pozvanie!

Návrat hore