Poďakovanie

Milí priatelia a priaznivci zborového spevu,

veľmi pekne sa Vám chceme poďakovať za podporu činnosti nášho chrámového zboru a darovanie 2% z dane z príjmov. Nesmierne si to vážime!