DARUJTE NÁM 2% Z DANE Z PRÍJMOV ZA ROK 2017

Ešte stále môžete podporiť náš chrámový zbor a darovať nám

2% z dane z príjmov za rok 2017


Zamestnanci:

  • stačí, ak nám donesiete od svojej mzdovej účtovníčky tlačivo „POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE ZA ROK 2017″ a my ostatné náležitosti zariadime,
  • vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete vypísať aj sami a s potvrdením o zaplatení dane odovzdať na príslušný daňový úrad,
  • upozorňujeme, že zamestnanci musia použiť štruktúrované tlačivo „vyhlásenia“, ktoré určila finančná správa
  • aktuálne naše tlačivo vyhlásenia je k dispozícií na stiahnutie:  Vyhlásenie – 2% – za rok 2017,
  • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je možné predložiť do 30.04.2018, prílohou vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení, ktoré musí byť vystavené najneskôr do 16.4.2018.

Podnikatelia, resp. osoby, ktoré majú odklad  daňového priznania:

  • fyzické a právnické osoby môžu darovať 2% prostredníctvom daňového priznania, kde uvedú potrebné údaje nášho občianskeho združenia:

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča
Námestie bl. P. P. Gojdiča 327
093 03 Vranov nad Topľou

Občianske združenie
IČO: 42230853


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

  • telefonicky 0918 737 539 (Mgr. Mária Šandorová, dirigentka)
  • e-mailom na zbor@zborppgojdica.sk
  • prípadne na našej facebookovej stránke

Ďakujeme!!!