VIDEO Z FESTIVALU „BOH JE LÁSKA“

Malú ukážku z nášho vystúpenia na

XVI. ročníku medzinárodného festivalu staroslovienskej duchovnej piesne

„Boh je láska“

si môžete pozrieť kliknutím na tento link:

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča – Festival „Boh je láska“ 2019