LITMANOVÁ 2019

V nedeľu 04.08.2019 sme spievali na archieparchiálnej odpustovej slávnosti na hore Zvir v Litmanovej. Hlavným sláviteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a slávnostným kazateľom Jeho blaženosť Youssef Absi, patriarcha Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi.

Návrat hore