Nácvik zboru


Nácvik zboru bude v sobotu 24.11.2018 o 18.00 hod.

Zoznam skladieb na koncert do Nemecka (+koledy):

1. Bohorodice Divo – Roman Gurko

2. Jedinorodnyj Syne – Alexander Česnokov

3. Marije – K. Tujev

4. Tretij koncert – Dmitrij Bortňanski

5. Radute sja vsi ľudije – Štefan Ladižinský

6. Dobrý pastier sa narodil – úprava Štefan Eperješi

7. Radosť nám sja javila – S. F. Ľudkevič

8. V Viflejemi – Anonym

9. Divnaja novina – úprava Anna Derevjaniková