Informácie pre zboristov


V sobotu 25.05.2019 spievame v Spišskej Kapitule na kultúrno-duchovnom festivale pod názvom „Spišský Jeruzalem“.

Odchod autobusu je o 11.00 hod. z Čemerného.

(Odchod je iba z Čemerného, vo VT autobus nestojí!!!)

Berieme noty a šaty (najlepšie už na seba) podľa dohody.

Program:

  1. Christos anesti (grécky nápev),
  2. Otče náš – Kedrov,
  3. Svjat, Svjat – Ivanov,
  4. Iže cheruvimy – Volna,
  5. Marije – Tujev,
  6. Christos voskres č. 7,
  7. Tebe pojem – Ivanov,
  8. Anhel vopijaše – Kočanovskij,
  9. Bohorodice Divo – Rachmaninov,
  10. 3. koncert – Bortňanskij.