Nácvik zboru


Nácvik zboru bude v sobotu 23.03.2019 o 18.00 hod.

Doniesť všetky noty „CHRISOS VOSKRESE“.

 

Program – Benefičný koncert v Lipanoch:

  1. Tebe pojem – Česnokov,
  2. Svjat – Ivanov,
  3. Marije – Tujev,
  4. Anhel vopijaše – Kočanovskij,
  5. Iže cheruvimy – Volna,
  6. 3.koncert – Bortňanskij.