Nácviky a oznamy pre členov zboru

Informácie pre zboristov


Nácvik zboru bude v sobotu 19.10.2019 o 18.00 hod.

Doniesť nasledujúce piesne:

Marije – Tujev,

Svjat, Tebe pojem – Ivanov,

Iže cheruvimy – Volna,

Jedin Svjat – Podlubňak,

Bohorodice – Gvozdeckij.