Nácviky a oznamy pre členov zboru

Nácvik zboru

Nácvik zboru bude 

21. apríla 2018 o 18.30 hod.