Nácviky a oznamy pre členov zboru

INFORMÁCIE PRE ZBORISTOV


Nácvik zboru bude v nedeľu 15.12.2019 o 18.00 hod.

Doniesť všetky vianočné pesničky!