Nácviky a oznamy pre členov zboru

Nácvik zboru


Nácvik zboru bude v nedeľu 16.12.2018 o 18.00 hod.