Nácviky a oznamy pre členov zboru

Nácvik zboru – ZMENA ČASU!!!

 


Nácvik zboru bude v sobotu

24. februára 2018 o 18.30 hod.

Prosíme členov zboru, aby doniesli na nácvik aj dohodnuté peniaze. Bližšie info u dirigentky.