Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska

Naša účasť na prestížnom medzinárodnom festivale nielen obrazom, ale aj slovom:

LINK: Spevácky zbor bl. Pavla Petra Gojdiča reprezentoval na festivale v Grécku