Spišský Jeruzalem 2019

Súčasťou tohto podujatia bude aj náš chrámový zbor.

Sobota 25. máj 2019 o 13.30 hod. „Spev sa nesie k výšinám“.

Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula

Plagát v pdf súbore – Spišský Jeruzalem 2019