Média

„Hudba a spev, to je dar nebies.”

28. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu sa uskutočnil v Prešove

28. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu sa uskutočnil v Prešove
18.11.2019 Valéria Hricovová

„Hudba a spev, to je dar nebies.” Týmito slovami otvorila v sobotu 9. novembra 2019 o 14.00 hod. festivalový koncert 28. ročníka Festivalu duchovných piesní byzantského obradu konferencierka Mária Kuderjavá. Pod klenbou gréckokatolíckeho Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa sa rozozvučali tóny v podaní deviatich speváckych zborov, ktoré svojím spevom udržiavajú a šíria tradíciu byzantských liturgických a príležitostných duchovných piesní. Každé spevácke teleso obohatilo festivalový koncert svojou originalitou a svojským interpretačným štýlom. Napriek rozdielnosti v interpretácii a personálnom obsadení jednotlivých zborov dokázali vytvoriť úžasnú jednotnú atmosféru a poskytli divákom hlboký umelecký a duchovný zážitok.

Koncert otvoril domáci Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa. Po ňom sa predstavil Zbor sv. Sedmopočetníkov zo Sobraniec, ktorý svojím premiérovým vystúpením na festivale zožal veľmi pozitívne ohlasy. Vekom aj duchom mladý zbor Byzantion z Lipian už na festivale účinkoval a svojím výkonom ani tento krát divákov nesklamal. Miešaný spevácky zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou je stálym účastníkom festivalu a svojou kvalitou aj počtom členov patrí k stáliciam medzi chrámovými zbormi byzantského obradu. Prvú časť koncertu uzavrel Gréckokatolícky zbor Stauros z Prešova-Sekčova, ktorý v tomto roku oslávil 10. výročie svojho založenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť diania vo Farnosti Povýšenia sv. Kríža. V druhej časti ako prvý vystúpil Kňazský zbor sv. Jakuba. Každoročne prináša krásu a hĺbku spievanej modlitby a prehlbuje duchovný rozmer celého podujatia. Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného sa môže pochváliť mnohými úspechmi na Slovensku aj v zahraničí a svojím umelecky kvalitným vystúpením je vždy veľkým prínosom pre festivalový koncert. Mužský štvorhlasný Zbor sv. Romana Sladkopevca tvoria seminaristi Kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Ich krásny spev môžeme často počuť v priamych prenosoch svätých liturgií, pri rôznych cirkevných slávnostiach a pravidelne na festivale. Tento rok sa zbor predstavil v novom početnejšom obsadení. Ako posledný spieval Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy. Je to zbor, ktorý je už samozrejmou súčasťou programu festivalového koncertu a z roka na rok presviedča všetkých poslucháčov o zvyšovaní svojej umeleckej kvality. Zbor sv. Jozefa pri Bazilike Svätého Ducha z Michaloviec sa festivalu nezúčastnil kvôli onemocneniu dirigentky zboru.

V závere koncertu jednotu všetkých speváckych zborov potvrdil nádherný spoločný spev oslavnej liturgickej piesne „Budi imja Hospodne” od Dmitrija Bortňanského. V mene vladyku Jána Babjaka SJ sa všetkým účinkujúcim prihovoril protosynkel Mons. Ľubomír Petrík, ktorý poďakoval všetkým účinkujúcim za ich spev, ktorým sa modlia, za ich ochotu a obetu pri nácvikoch. To, že zbory existujú a priberajú nových členov je dôkazom toho, že živý Kristus je prítomný v našich farnostiach. V závere príhovoru použil prirovnanie liturgického spevu a ikon – tak ako vo farbách ikon je zapísané Božie slovo, tak je v liturgickom speve zapísané v ľudských hlasoch.

Celý článok nájdete na: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3210

Fotogaléria z festivalu na www.grkatpo.sk

FESTIVAL DUCHOVNÝCH PIESNÍ V PREŠOVE

V sobotu 9. novembra 2019 sme vystúpili na

XXVIII. ročníku Festivalu duchovných piesní byzantského obradu,

ktorý sa uskutočnil v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.


Ďakujeme Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu Prešov a Združeniu Sakrálne spevy Východu za pozvanie!

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL „BOH JE LÁSKA“

V sobotu 28.09.2019 sa v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou, Čemernom konal galakoncert v rámci XVI. ročníka Medzinárodného festivalu staroslovienskej duchovnej piesne „BOH JE LÁSKA“.


Medzi účinkujúcimi bol náš domáci Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča a títo hostia:

  • Mestský komorný zbor Galicki Peredzvoni (Ivano-Frankovsk, Ukrajina),

  • Kňazský zbor Košickej eparchie (Košice, Slovensko),

  • Mužská komorná skupina cirkevného spevu „Partes“ (Poznaň, Poľsko).

Fotogaléria www.zborppgojdica.sk

LITMANOVÁ 2019

V nedeľu 04.08.2019 sme spievali na archieparchiálnej odpustovej slávnosti na hore Zvir v Litmanovej. Hlavným sláviteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a slávnostným kazateľom Jeho blaženosť Youssef Absi, patriarcha Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi.

TAKTO MILO SME BOLI POCTENÍ…

Český rozhlas, stanica Vltava vo svojom programe „Výlety s Vltavou“ každoročne zavedie poslucháčov na zaujímave miesta Čiech, Moravy, ale aj Slovenska. Tohtoročnú úvodnú sériu letných vysielaní venovali putovaniu po „cyrilometodských chodníkoch“.  Predstavené boli lokality ako Velehrad, Radhošť, Devín, Klimentek, Bojná, pútnické miesto Skalka pri Trenčíne.

Desať rozhlasových reportáži bolo spestrených hudobnými vstupmi z nášho CD „Na počiatku bolo Slovo…“

Všetkých 10 reportáži si môžete vypočuť tu: www.vltava.rozhlas.cz

Ď A K U J E M E !


Podrobné informácie cyrilometodskom putovaní: www.program.rozhlas.cz

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL – PREVEZA, GRÉCKO – JÚL 2019

Náš chrámový zbor sa v dňoch od 04.07.2019 do 07.07.2019 predstavil na 

37. Medzinárodnom zborovom festivale a súťaži

„International Choral Festival of Preveza“ v Grécku.

Koncertné vystúpenia sa konali v rôznych kostoloch a na idylických miestach.

Medzi hudobnými telesami napr. z Ruska, USA, Poľska, Izraela, Indonézie, Nemecka, Bulharska, Rumunska, Bosny a Hercegoviny sme reprezentovali nielen samých seba, ale aj naše mesto a republiku.

Link – fotogaléria – Grécko 2019


„Účasť na festivale podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.“
„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“