Rok 2017

1. Príjem z 2% dane z príjmov FO a PO za rok 2016  (6,7 a 8/2017)

2. Dar z pohrebu, Košice (7/2017)

3. Fond na podporu umenia – dotácia na prepravu zboru do Francúzska = 4 000,00 EUR (6/2017)

4. Mesto Vranov nad Topľou – dotácia na prepravu zboru do Francúzska = 800,00 EUR (6/2017)

5. Rodina Kaščáková, Zámutov – dar zo sobáša (6/2017)

6. MUDr. Metod Hulaj – dar (5/2017)

7. Dr. Veronika Hrynenko – dar zo sobáša (5/2017)

8. Gréckokatolícka farnosť Vranov n. T., Čemerné = 500,00 EUR

9. Príspevky od členov zboru