Rok 2016

1. Fond na podporu umenia – preprava zboru Maďarsko

2. Fond na podporu umenia – preprava zboru Taliansko

3. MUDr. Metod Hulaj (marec 2016, september 2016)

4. Príjem z 2% z dane z príjmov za rok 2015

5. Členské príspevky za rok 2016

6. Gréckokatolícka farnosť Vranov n. T., Čemerné – úhrada za prepravu zboru do Ľutiny

7. Mária Kolesárová (október 2016) – spotrebný materiál