Rok 2015

1. Bohuznámy darca, Vranov (2/2015)

2. Bohuznámy darca, Čemerné (pohreb 2/2015)

3. Bohuznámy darca, Ľutina (3/2015)

4. Bohuznámy darca, Vranov (4/2015)

5. Bohuznámy darca, Bratislava (sv. liturgia Strážske 4/2015)

6. Bohuznámy darca, Trebišov (sobáš 5/2015)

7. MUDr. Metod Hulaj, Čemerné  (6/2015 a 7/2015)

8. Bohuznámy darca (zádušná sv. liturgia 6/2015, Malá Domaša)

9. Bohuznámy darca (21.06.2015)

10. Gréckokatolícka farnosť Vranov nad Topľou, Čemerné = 500,00 EUR

(z toho: 200,00 EUR Levoča + 300,00 EUR – 25. výročie zboru)

11. Mesto Vranov nad Topľou – 25. výročie zboru = 1 000,00 EUR

(preprava zboru Taliansko – čiastočná úhrada)

12. Bohuznámy darca, okr. Trebišov (pohreb 10/2015)

13. 2% dane z príjmov FO a PO za rok 2014

14. Príspevky od členov zboru