Rok 2014

1. Bohuznáma osoba, Košice (04.01.2014, 17.06.2014 a 12/2014) – dary

2. Gréckokatolícka farnosť Vranov n. T., Čemerné (18.04.2014, 05.07.2014) – dary spolu 500,00 EUR

– preprava zboru do Ľutiny

– preprava zboru do Levoče

– preprava zboru do Banskej Bystrice (čiastočná úhrada)

3. MUDr. Ivanka Fešková – Krauspe (26.04.2014 sobáš) – dary

4. MUDr. Metod Hulaj (04.05.2014, 14.09.2014) – dary

5. Ing. Michal Kaščák s rod., Zámutov (28.06.2014 sobáš) – dar

6. Ministerstvo kultúry SR – Dotácia 2014

Program: 5 – Pro Slovakia

Podprogram: 5.2 – Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry

Projekt: Medzinárodná spolupráca v zborovom speve medzi Slovenskom a Bulharskom

(Úhrada za prepravu zboru = 3 000,00 EUR)

7. Príjem 2% z dane z príjmov za rok 2013 = 2 619,09 EUR

8. Rodina Frajkorová, Vechec (18.10.2014 sobáš)

9. Sobáš Sedliská (25.10.2014) – dar

10. Bohuznáma osoba, Prešov (9/2014) – dar

11. Príspevky od členov zboru