Rok 2011

1. Maroš Višňovský

2. Mikuláš Kašinský

3. Mgr. Monika Hulajová

4. MUDr. Metod Hulaj

5. Gréckokatolícky farský úrad Vranov n. T. – Čemerné

Koncert Brezno dňa 05.06.2011 – úhrada za cestovné

6. Ministerstvo kultúry SR – Dotácie 2011

Program:  5 – PRO SLOVAKIA

Podprogram:  5.1 – Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí

„Prezentácia zborového umenia na Čakovickom festivale v Prahe“v dňoch 18.05.2011 – 21.05.2011 – úhrada za cestovné

7. Gréckokatolícky farský úrad Hlinné

Svätá liturgia pri príležitosti obnovy chrámu dňa 09.10.2011 v Hlinnom

8. Gréckokatolícky farský úrad Košice – západ

Koncert Košice dňa 26.12.2011 – úhrada za cestovné

9. Príjem 2% z dane z príjmov za rok 2010 = 1 655,- EUR