Bývalí členovia

Odchody:

MUDr. Lukáš, Bičej, Ing. Martin Oravec, Valéria Sučíková, Michaela Perejdová, Noemi Halasová, Sestry Hermanové, Ing. Michal Kaščák, Viktória Fabiánová, Marek Nguyen, Mgr. Andrea Prokopová (MD), Mário Jenčo, Ing. Mária Gregorovičová – Kaščáková, Ján Fabian, Lukáš Fabian, Mgr. Peter Hatrák, Zuzana Hatráková, Mgr. Vlastimil Šandor, Mgr. Jozef Gabriel Nyarjaš,  p. Hreháč, p. Hreháčová, Helena Vojčáková, MUDr. Ivana Krauspe – Fešková, Pavol Fincický, Eva Godová,  Mgr. Ján Vasiľ, PaedDr. Štefan Varga, František Soták, Margita Sotáková, Mária Gavalová, Majka Gavalová, Mgr. Bartolomej Ďurík,  MUDr. Štefan Zahorjan, Ing. Zuzana Hutňanová, Matúš Szabo, Mgr. Edita Zubková, Mgr.  Monika Baranová – Fejková, Jozef Obrin ml., Anna Lukačinová, Ľubica Čabalová, MUDr. Ladislav Feník, Mgr. Slávka Malošová, Mgr. Martina Čandíková, Zuzana Tkačová, Mgr. Monika Hulajová, MUDr. Metod Hulaj, Mikuláš Danko, prof. Ing. Igor Liberko, CsC., Ing. Nadežda Liberková, Juraj Kuruc, Ing. Lucia Liberková – Bednárová, PhD., MUDr. Pavol Čandík, Radoslav Mikča, p. Schudich, Ján Hrabský, Anna Mičkaninová, PhDr. Beáta Baková, Mária Bartková, Katarína Jurková, Danka Frajkorová, Simona Frajkorová, Mgr. Mária Džačarová, Andrej Lukačin, Ján Čontoš, Monika Čontošová, Veronika Balická, Jozef Lukačin, Mgr. Zuzana Demčáková, Mgr. Vladimír Obrin


Dôvody odchodov sú: sťahovania, materské dovolenky, zdravotné a osobné dôvody a žiaľ aj úmrtia…

Dňa 19.05.2013 nás navždy opustila naša dirigentka Mgr. Jana Višňovská